Sonda: Životný štýl mladých počas a po pandémii COVID - 19

2. časť – “Voľný” čas a “blízka” budúcnosť

Nám (mladým) už nemôže nikto vyčítať, že nepoznáme čo znamená “menej slobody, menej vymožeností, menej cestovania”. (Žena, 21)

Iné aktivity ako len sledovanie seriálov

Kým pred rokom väčšina mladých využívala čas na dosledovanie rôznych zaujímavých seriálov, na ktoré pred tým nemali čas, zdá sa, že aj v tejto činnosti sa prejavuje istá únava a preto sa viacerí snažia o zaradenie iných činností do bežného dňa. Viacerí znovu objavili čítanie. Najmä ženy vyšívajú a venuju sa vareniu či pečeniu, rôznym ručným prácam či úprave svojho bytu, izby, okolia. Počúvanie rôznych podcastov sa stalo obľúbenou aktivitou medzi mnohými mladými. V sledovaní filmov a seriálov prevládajú bezstarostné, romantické či historické témy, viacerí sa vrátili k starým seriálom, ktoré (nostalgicky) sledujú spolu s priateľmi on-line. 

 • “ Začala som sa venovať aj vyšívaniu, výrobe náušníc zo všetkého, čo doma nájdem a vlastne sa snažím celkovo veľa tvoriť..”
 • “ …teraz sa chystám ušiť asi 300 klobúkov z môjho starého oblečenia”
Oveľa viac pobytu v prírode

Všetci účastníci sa vyjadrujú, že viac ako predtým chodia do prírody, snažia sa objaviť nové miesta vo svojom okolí, chodia behať, cvičia – ako sami tvrdia – potrebujú to, ich telo im signalizuje, že to musia urobiť – a tak to robia.

 • “ Trávim veľa času von. Dlhé prechádzky sú pre mňa oslobodzujúce a okrem toho, že si prevetrám hlavu, robím niečo aj pre svoje zdravie a celkovú kondíciu – a o to som predtým až tak veľmi nedbala.” 
 • “Rada teraz trávim čas v prírode, vďaka čomu som objavila aj rôzne cestičky a výhľady v okolí, kam by som sa inak zrejme nevybrala.” 
 • “Viac som začala chodiť na prechádzky a fakt sa teším z toho, keď môžem chodiť po vonku, už som niekedy nervózna z toľkého sedenia”.
 • “Chodím do prírody, na čo inokedy nemám čas…”
 • “..chodím do prírody, snažím sa upokojiť…”  
 • “…chodím do hôr a do prírody, aby sme sa od tej izolacie už načisto nezbláznili…”
 • “ …každý večer sa idem prejsť, začala som behať.”
Nové skúsenosti a zručnosti získané v lockdowne

Z reakcii mladých vidieť na jednej strane získanie praktických skúseností ale mnohí konštatujú, že si uvedomili niektoré širšie súvislosti týkajúce sa reálneho života. 

Spoločným menovateľom pre praktické zručnosti je výrazné zlepšenie technických zručností súvisiacich s PC (nastavovanie, inštalovanie a používania softvérov, aplikácii a programov). Výrazne sa zlepšili aj zručnosti spojené s časovým manažmentom

 • “Naučila som sa o niečo lepšie si plánovať program na dni…”
 • “Naučila som sa viac využívať čas a premárniť ho zmysluplnejšie :-)”

Mnohí si viac uvedomujú hodnotu zdravia, osobného/fyzického kontaktu s priateľmi a niektorými (vzdialenejší) členmi rodiny, spôsob života pred pandémiou ale spomína sa aj  lepšie chápanie seba a vlastných pohnútok (sebaprijatie), či celková vďačnosť, že sa vlastne majú veľmi dobre a to na čo sa sťažujú je v skutočnosti nepodstatné. 

 • “… je dôležité mať sa rád a pracovať na sebe…” 
 • “ …máme si viac vážiť to čo máme, svoje zdravie a zdravie blízkych”.
 • “ ..video hovor nedokáže nahradiť osobný kontakt…” 
 • “…uvedomila som si, ako som sa podceňovala, akým zlým spôsobom som o sebe zmýšľala”
 • “ svet sa netočí okolo mňa a mojich plánov” 
 • “ …uvedomila som si koľko darov máme okolo seba a ako často to berieme ako samozrejmosť…”
 • “..na seba nemusím byť taká prísna, lebo sa každý deň učíme, nikto veľmi nevie čo a ako..”. 
 • “…som vďačná za všetko, čo som mohla zažívať za normálnej doby, že som mohla maturovať, mať stužkovú, normálne chodiť do školy, dobrovoľníčiť, prehlbovať vzťahy s blízkymi, nebáť sa o rodinu.. a aké je to všetko pre mňa dôležité”

Využitie tejto skúsenosti?

Celkovo prevláda predsavzatie častejších a pravidelných kontaktov s priateľmi a rodinou, o ktoré boli v tomto období ochudobnení.  Mladí plánujú dobehnúť všetko o čo prišli (robia si napr. zoznamy miest, ktoré chcú navštíviť, kam vycestujú). Istá skupina vychádza z tejto skúsenosti s poznaním, že treba byť pripravený na podobnú situáciu a plánovať si zadné dvierka (finančnú rezervu, zamestnanie s možnosťou offline ale aj online).

 • “… starať sa o vzťahy s mojimi blízkymi”
 • “…vážiť si svoju pracu” 
 • “…nenechávať všetko na poslednú chvíľu”
 • “..užívať si každý deň naplno”
 • “…chodiť ešte viac von.”
Ako by sa mal zmeniť život po korone?

Mladí zdôrazňovali potrebu zodpovednejšieho života napríklad v obmedzení spotreby,  potrebu väčšej solidarity a ohľaduplnosti medzi ľuďmi ale aj vnímavosť a vďačnosť za bežné veci a situácie, ktoré sa počas pandémie omedzili alebo úplne pozastavili.

 • “Malo by sa zmeniť naše vnímanie k ekológii, a to okamžite a mali by sme si všetko viac vážiť, nemusieť mať nutne všetko, skôr energiu venovať ľuďom.” 
 • “Ľudia si uvedomia, že toho vôbec nepotrebujeme tak mnoho ako sme pred epidémiou kupovali, jedli ….”
 • “Malo by sa zmeniť to ako sa ľudia správajú voči sebe.”
 • “A taktiež budeme k druhým a najmä slabším  a starším ohľaduplnejší”.
 • “Budeme si viac užívať veci, ktoré sme pred epidémiou považovali za úplné samozrejmosti” 
 • “Ľudia nebudú brať obed s kamarátmi v reštaurácii alebo kávu s kolegami za samozrejmosť ako doteraz”
 • “Mali by sme si uvedomiť, že žijeme v spoločnosti, komunite a že je veľmi potrebné vedieť sa prispôsobiť a rešpektovať ľudí okolo nás. Nebyť egoistom ale robiť všetko pre to, aby sme spoločne budovali lepší a spravodlivejší svet”.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 15.3.2021

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Alena Tomanová, Tomáš Pešek, Soňa Turanová

Zber dát prebiehal v januári a februári 2021 vďaka siete trendspotterov organizácie YouthWatch a podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef.

Použité obrázky a fotografie sú ilustrácie zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.