Budúcnosť vzťahov v roku 2035

Počas minulého roka sme zrealizovali niekoľko participatívnych workshopov s mladými ľuďmi v Bratislave a Bruseli. S nimi sme zozbierali vízie vzťahov budúcnosti.
 
To tvorilo základ na vytvorenie 7 princípov sveta v roku 2035, v ktorom fungujú zdravé vzťahy. Vzťahy z troch perspektív – rodinné vzťahy, vzťahy rovesnícke a romantické a komunitné vzťahy.
 
Ako teda funguje svet v roku 2035 podľa mladých?