MarkerCS vol. 3

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

MarkerCS vol. 2

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

MarkerCS

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Coach the Change

Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže. Školenie sa sústredí na rozvoj koučovacích zručností a osvojenia si prístupu nenásilnej komunikácie.

Future Labs

Future Labs bol dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý zvyšoval kvalitu práce medzinárodnej práce s mládežou a prispieval k modernizácii mládežníckych organizácií.

Aktiv

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou

Albie

ALBIE (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) bol projekt strategického partnerstva zameraný na výskum a prácu s cieľovou skupinou mladých ľudí, tzv. NEETS – (Not in Education, Employment, or Training).