Angažovanosť mladých ľudí

Veríme, že mladí ľudia dokážu ovplyvniť a urobiť viac, než si sami myslia. Nemusia čakať, kým sa stanú dospelí, aby sa stali aktívnou súčasťou našej spoločnosti. Mladí dokážu byť aktérmi dôležitého diania už dnes. Stačí, aby sa im dostávala dostatočná podpora. Vyberte si z ponuky našich školení, v rámci ktorých pracujeme s našou vlastnou a otestovanou metodikou AKTÍV a radi vás naučíme, ako s ňou pracovať. Urobíme pre vás školenie pre mladých ľudí na mieru ako napríklad pre mesto Nitra. Centrum voľného času Včielka v Púchove zasa využíva našu metodiku v rámci svojich aktivít s mládežníckym parlamentom.

Školenie AKTÍV

V YouthWatch vám ponúkame školenie pre mladých ľudí, v rámci ktorého sa naučia základy projektového myslenia a spoločne si v menších tímoch si naplánujú a neskôr zrealizujú svoje malé projekty na podporu a rozvoj komunity, v ktorej žijú. Školenie AKTÍV vedie tím 2 skúsených lektorov z YouthWatch, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými i s pracovníkmi s mládežou.  Základným formátom tohto školenia je úvodné dvojdňové školenie spojené s mentoringom pri príprave projektov a následné online skupinové stretnutie po období venovanom na realizáciu projektov. V rámci tohto školenia je veľmi dôležitá kontinuálna podpora pre mladých ľudí inštitúciou alebo organizáciou, ktorá si školenie objednáva. 


Rozsah školenia: Základný formát je 2-dňové školenie spojené s mentoringom + následné online skupinové stretnutie, no odporúčame dvakrát 2-dňové školenie s medzi fázou na realizáciu projektov a s online mentoringom.
Kapacita: Školenie je vhodné pre skupinu 12 až 20 mladých ľudí vo veku od 13 do 18 rokov.
Cena: 1 600 eur* pri základnom formáte (náklady na školiace priestory, ubytovanie a stravu lektorov a účastníkov nie sú súčasťou ceny)

Školenie ŠTARTÉR

Ponúkame školenie pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, dobrovoľníkov, inštruktorov, ale aj progresívnych učiteľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s našou metodikou AKTÍV na podporu mladých ľudí. Účastníci si počas školenia zažijú väčšinu jej kľúčových
aktivít a dostanú k nim aj metodickú podporu a usmernenie od lektorov YouthWatch, ako s nimi pracovať. Školením vás sprevádzajú dvaja skúsení lektori a dostanete aj našu tlačenú metodiku, aby ste ju vedeli využívať aj v budúcnosti.

Rozsah školenia: Minimálny rozsah školenia sú 3 dni, naša odporúčaná dĺžka je 5 dní. Tá zahŕňa aj 2 hodiny online mentoringu v príprave školenia AKTÍV so svojou skupinou.
Kapacita: Ideálne pre skupinu 10 – 20 ľudí
Cena: 2 100 eur* (pri 3 dňovej verzii)

Mentoring a supervízia

Pre lepší dopad školenia a efektívnejšie využívanie metodiky sa nám v YouthWatch osvedčila prítomnosť mentora/ supervízora na školení. Jeho prítomnosť je veľmi prínosná na školení, ktoré organizujú lektori, ktorí si už absolvovali školenie ŠTARTÉR a následne ho realizujú so svojou cieľovou skupinou. Mentor/ supervízor poskytuje najmä odborné rady, cennú spätnú väzbu a v prípade potreby aj podporu pri realizácii programu. Nie je však priamou súčasťou tímu. Okrem priamej účasti mentora/ supervízora počas školenia ponúkame aj online mentoring v rámci prípravy.

Cena: 350 eur/ 1 deň*, 35 eur/ 1 hodina*

Chcem sa prihlásiť na školenie/ Mám záujem o mentoring

Napíšte nám na e-mailovú adresu tomas.pesek@youthwatch.sk alebo zavolajte na číslo: 0908 979 939.

Ak vás naša ponuka školení zaujala, ale potrebovali by ste ho vyladiť inak alebo podľa vašich predstáv, neváhajte sa nám ozvať. Radi s vami prediskutujeme rôzne možnosti spolupráce.


Chcete pracovať s mladými angažovanými ľuďmi?

Stiahnite si našu metodiku, ako pracovať s aktívnymi mladými ľuďmi a ako ich zapojiť do života vo svojom meste alebo obci. Podporte ich v dobrovoľníctve a aktívnej angažovanosti v komunite a pomáhajte im rozvíjať ich kompetencie.

Viac o projekte AKTÍV tu

 

* Ceny sú nastavené pre neziskový sektor.