Neformálne vzdelávanie

Sme odborníci na neformálne vzdelávanie a jeho kvalitu. V YouthWatch máme dlhoročné skúsenosti, v rámci ktorých rozvíjame kompetencie učiteľov a pracovníkov s mládežou. Učíme ich, ako pristupovať k mladým inak. Opierame sa pritom o našu vlastnú metodiku Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a sme tvorcami programu Marker. Ide o dlhodobé školenie pre ľudí, ktorí pracujú s mladými a pripravujú pre nich pravidelné aktivity či projekty pre zlepšenie kvality ich života.