Neformálne vzdelávanie

YouthWatch sa už dlhodobo venuje neformálnemu vzdelávaniu. Máme niekoľkoročné skúseností s najkomplexnejším vzdelávaním pre pracovníkov s mládežou Marker CS, v rámci ktorého rozvíjame kompetencie v oblasti neformálneho vzdelávania a učíme, ako ho robiť kvalitne. Opierame sa o obľúbenú príručku Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, v ktorej sme spísali aj jeho základné princípy. Naše dlhodobé školenie Marker v oblasti neformálneho vzdelávania pre učiteľov a pracovníkov s mládežou sa ukazuje ako jedna z efektívnych ciest, ako prepájať formálne a neformálne vzdelávanie v školskom prostredí.

Workshop na vybranú tému zo Šlabikára

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí v československom kontexte. Slúži ako pomôcka najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých. Pri kvalitnom neformálnom vzdelávaní je dôležité zohľadniť veľa aspektov. Na našom workshope si vyberieme jeden z nich. Medzi témami, spomedzi ktorých si možno vybrať, sú: Princípy neformálneho vzdelávania, Štýly učenia sa, Logika a tvorby vzdelávacej aktivity, Reflexia a mnohé ďalšie.

Rozsah: 1,5 až 3 hod.
Kapacita: vhodné pre skupinu do 20 účastníkov
Cena: 350 eur* (V prípade potreby cestovať viac ako 100 km od Bratislavy treba počítať s dodatočnými cestovnými nákladmi)

Celodenné školenie na vybrané témy zo Šlabikára

Princípy neformálneho vzdelávania, nastavovanie vzdelávacích cieľov, štýly učenia sa, reflexia, logika a tvorby vzdelávacej aktivity, hodnotenie vzdelávania, osobná spätná väzba – to je iba pár tém, ktoré ponúka Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Prihláste sa na celodenné školenie, v rámci ktorého vás naučíme, ako pracovať s metodickou príručkou k neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí pri vašich vzdelávacích aktivitách.

Rozsah: celodenné školenie v rozsahu 6 hod. na vybrané témy zo Šlabikára neformálneho vzdelávania podľa individuálnej požiadavky
Kapacita: skupina do 20 účastníkov
Cena: 450 eur* (V prípade potreby cestovať viac ako 100 km od Bratislavy treba počítať s dodatočnými cestovnými nákladmi, prípadne aj nákladmi na ubytovanie)

Školenie školiteľov/ lektorov neformálneho vzdelávania

Chcete sa stať školiteľom alebo lektorom neformálneho vzdelávania? Alebo chcete rozvíjať svoje kompetencie a vedieť, ako lepšie pracovať s mladými ľuďmi? Pri ich vzdelávaní je vždy kľúčové, či vieme, čo u nich chceme rozvíjať a čo je zmyslom vzdelávacích aktivít. Na našom
školení vás naučíme, ako správne metodicky vystavať vzdelávaciu aktivitu, ako sa stanovujú ciele s ohľadom na cieľovú skupinu, ako v programe zohľadňovať rôznorodé štýly učenia sa, skupinovú dynamiku a ako školenia robiť zaujímavo a interaktívne. Školenie vieme
prispôsobiť aj špecifickým potrebám skupiny.

Rozsah: 5 dní s dvoma medzifázami na prenos do praxe. Tretia časť školenia je veľmi praktická. Budúci lektori si na nej testujú pripravené
vzdelávacie bloky so skupinou a dostávajú spätnú väzbu od ostatných účastníkov a lektora.
Kapacita: 12 ľudí
Cena: 2.400 eur* (Cena platí pri 5 dňovom formáte a 1 lektorovi)

Konzultácie k metodikám

V YouthWatch vám radi poskytneme konzultácie k našim metodikám, aby ste zistili, nakoľko sú v súlade s princípmi neformálneho vzdelávania. V rámci nich sa dozviete, či máte nastavené realistické vzdelávacie ciele a nakoľko je metodika realizovateľná pre danú cieľovú skupinu. Konzultácie môžete využiť aj pre program, ktorý chystáte na akreditáciu podľa zákona 282/2008 Z.z. či iné pripravované vzdelávacie programy. 

Cena: 50 eur/1 hodina*

Chcem sa prihlásiť na školenie

Vybrali ste si z našej ponuky? Napíšte nám, o ktoré školenie alebo workshop máte záujem na e-mailovú adresu tomas.pesek@youthwatch.sk alebo zavolajte na číslo: 0908 979 939.

Ak vás naša ponuka školení zaujala, ale potrebovali by ste ho vyladiť inak alebo podľa vašich predstáv, radi s vami prediskutujeme rôzne možnosti spolupráce.


Chcete vedieť viac o neformálnom vzdelávaní?

Viac o školení Marker pre pracovníkov s mládežou: markercs.cz/psm/
Viac o školení Marker do škôl pre učiteľov: markercs.cz/skoly/ 
Zapojte sa do e-learningu a vzdelávajte sa online: www.slabikarnfv.eu/sk/e-learning

* Ceny sú nastavené pre neziskový sektor.