Ako sa mení Generácia Z

Ak chceme, mladých ľudí formovať, chceme s nimi spolupracovať, či chceme aby sa aktívne zapájali do diania v spoločnosti, potrebujeme im najprv rozumieť. Doba sa mení, aj s ňou aj generácia mladých, na ktorých vplývajú rôzne spoločenské zmeny aj technologické inovácie. Chcete vedieť, čo ich najviac formuje? Ako sa menia ich hodnoty a postoje? Ako to ovplyvňuje ich správanie? YouthWatch ponúka firmám, školám i organizáciám z našich kvalitatívnych výskumov rôzne formy prednášok a workshopov na tému „Trendy a mladí“. Vyberte si z našej ponuky.

Trendy a mladí

Chcete rozumieť mladým ľuďom, ich súčasným hodnotám a zmenám ich v správaní? V rámci živej prednášky Trendy a mladí vás prevedieme úvodom do tematiky trendov, ktorými dnes žijú mladí ľudia. Na základe dohody vám predstavíme 1-2 vybrané trendy. Prezradíme vám, ako k mladým prichádzajú, ako vplývajú na ich životný štýl a ovplyvňujú ich správanie. Súčasne o nich spoločne budeme krátko diskutovať.

Trvanie: 1.5 až 2 hod.
Kapacita: malé i veľké skupiny
Cena: 350 eur* (V prípade, že lektor musí vycestovať ďalej ako 100 km z Bratislavy, sa k cene prednášky započítavajú aj dodatočné cestovné náklady)

Trendy interactive

Zažite s nami interaktívny workshop o zmenách v postojoch a správaní generácie Z. Priblížime vám najnovšie 2-3 trendy na základe na základe dohody ktoré významne ovplyvňujú dnešnú mladú generáciu. V rámci nášho workshopu budeme spoločne brainstormovať a diskutovať o tom, ako môžeme na dané trendy reagovať. Tento formát workshopu sa dá ešte kombinovať s nadväzujúcou, približne dvojhodinovou časťou, kde vás prevedieme procesom inovovania vašej služby, alebo produktu prostredníctvom princípov design thinkingu.

Trvanie: 3 – 4 hod.
Kapacita: do 15 ľudí (v prípade väčšej skupiny je potreba 2 lektorov)
Cena: od 450 eur* (V prípade, že lektor musí vycestovať ďalej ako 100 km z Bratislavy, sa k cene prednášky započítavajú aj dodatočné cestovné náklady)

Trendy online

Radi by ste si dali ochutnávku na tému trendov medzi mladými? Nemáte práve časový priestor na živú prednášku alebo interaktívny workshop? Nevadí. V rámci online prednášky vás radi uvedieme do tematiky trendov. V rámci nej vám priblížime 1 trend, ktorý významne ovplyvňuje mladých ľudí. Online prednášku spojenú s krátkymi diskusiami k jednotlivým trendom pre vás radi urobíme cez platformu
ZOOM, stačí sa prihlásiť.

Trvanie: 1-1,5 hod.
Kapacita: malé aj veľké skupiny
Cena: 250 eur*

Chcem sa prihlásiť na školenie

Vyberte si našej ponuky školení a napíšte nám na e-mailovú adresu tomas.pesek@youthwatch.sk alebo zavolajte na telefónne
číslo: 0908 979 939. Máte vlastnú predstavu o prednáške, workshope alebo dlhodobej spolupráci s YouthWatch na tému Ako sa mení generácia Z alebo Trendy a mladí? Napíšte nám a určite nájdeme možnosti na spoločné aktivity.


Chcete vedieť viac o trendoch?

Prečítajte si, čo sú trendy a o akých trendoch hovoríme tu. V prípade záujmu vám vždy predstavíme aj aktuálnu ponuku, keďže ich zverejňujeme postupne.

* Ceny sú nastavené pre neziskový sektor.