Future Labs

Trendy a potreby mládeže

Future Labs je dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý chce zvýšiť kvalitu práce v rámci medzinárodnej práce s mládežou a prispieť k modernizácii mládežníckych organizácií prostredníctvom inovatívnych prístupov a nových metód, ktoré sú online, ale aj offline. Cieľovou skupinou projektu sú pracovníci s mládežou.

Čo chceme projektom dosiahnuť

  • vybaviť pracovníkov s mládežou zručnosťami v oblasti digitalizácie a sociálnych inovácií
  • testovať nové prístupy s mladými ľuďmi spoločným tvorivým spôsobom
  • vyhodnotiť, upraviť a šíriť testované nástroje medzi širšiu komunitu pracovníkov s mládežou v Európe
  • sekundárnym cieľom je zároveň posilniť spoluprácu medzi partnermi a podporiť tak horizontálnu a nadnárodnú výmenu skúseností z miestnej úrovne na úroveň siete

Výstupy projektu

3 nadnárodné stretnutia partnerov

2 medzinárodné školenia pre pracovníkov s mládežou. Jedno zamerané na offline sociálne inovácie a druhé na online digitálne inovácie

4 intelektové výstupy: školiace kurikulum, eHandbook, podcasty a videometodiky o sociálnych a digitálnych inováciách pre pracovníkov s mládežou

8 multiplikačných podujatí

Aké sú aktivity projektu? vs Aktivity projektu

Všetky výstupy projektu sú dostupné na oficiálnej stránke projektu Future Labs. (dostupné len v angličtine)

Vypočujte si podcasty Talking Youth Work – rozhovory s rôznymi expertami o inováciách v oblasti práce s mládežou 

Vypočujte si podcasty cez iTunes

Vypočujte si podcasty cez Podbean (+RSS)

Realizátori projektu

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +