MarkerCS vol. 2

Kvalita práce s mládežou

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Informácie o projekte

Marker CS – dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou ANEV. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

  • Programové elementy: logika stavby neformálne vzdelávacích aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a mnohé ďalšie.
Trvanie projektu: 1.6.2016 – 30.4.2018
 

Školenia sa zúčastnilo 25 účastníkov (13 z ČR a 12 zo SR), z toho 23 z nich ho ukončilo certifikátom.
Na školení sa zúčastnili zástupcovia týchto organizácií:

  • zo SR: Outward Bound Slovensko, TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o. z., MO Plusko, TEAM, Anča, o.z., Dom kultúry mesta Handlová, Zdravé komunity n.o., Športovo herný a outdoorový klub, OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
  • z ČR: Asociace DICE – Development Initiatives for a Common Europe, z.s., Be International,
    neformálna skupina, ARPOK o.p.s., Institut pro podporu inovativního vzdělávání, Neposeda, z.ú., Salesiánský klub mládeže, z.s., Dům Ignáce Stuchlého, Prázdninová škola Lipnice, z.s., P-centrum, spolek, PROUD, Charlie, Mladí zelení, ZŠ T.G.Masaryka Mnichovice, okres Praha-Východ

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

YouthWatch, Slovenská republika

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +