MarkerCS

Kvalita práce s mládežou

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Informácie o projekte

Marker CS – dlhodobé česko-slovenské školenie realizované v spolupráci s českou asociáciou ANEV. Školenie je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

  • Programové elementy: logika stavby neformálne vzdelávacích aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a mnohé ďalšie.
  • Účastníci: 25 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou z ČR a SR

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

YouthWatch, Slovenská republika

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +