TrendWatch Youth

Trendy a potreby mládeže

V projekte zisťujeme, čím žijú mladí ľudia, aké sú trendy v ich živote a tieto zistenia šírime relevantným aktérom (pracovníci s mládežou, politici, učitelia, zamestnávatelia).

Prečo projekt vznikol

V projekte vychádzame z predchádzajúceho projektu TrendWatch, ktorý nám ukázal veľké množstvo nepreskúmaných oblastí a noviniek v živote mladých ľudí. Rovnako nás motivovala túžba vedieť viac a byť aktuálni ako aj záujem ďalších aktérov o trendy v živote mladých ľudí.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Projektom chceme skvalitniť tvorbu opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých úrovniach prostredníctvom zvýšenia povedomia o aktuálnych potrebách mladých ľudí, rozvojom kompetencií v oblasti zachytávania a analýzy trendov, zlepšenej spolupráce medzi tvorcami politík a aktérmi z oblasti práce s mládežou.

 • Ciele projektu sú:
  • naučiť sa, ako zachytávať a identifikovať nové trendy mládeže v slovenskom kontexte a zistiť, ako sa stať trendwatcherom vytvorením udržateľného systému;
  • zvýšiť povedomie medzi aktérmi v oblasti práce s mládežou prostredníctvom šírenia informácií o nových trendoch slovenskej mládeže ako základ pre politiku a prácu s mládežou postavenú na dátach (evidence-based);
  • výmena know-how prostredníctvom vytvorenej medzisektorovej spolupráce.

Cieľové skupiny projektu sú pracovníci s mládežou ale i ďalší, ktorí s  mladými ľuďmi pracujú.

Aktivity projektu

 • 5 workshopov s pracovníkmi mládežou a mladými ľuďmi
 • Analýza vstupov od mladých ľudí
 • Identifikovanie trendov a ich zdieľanie
 • Vytvorenie siete organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi
 • Vytvorenie skupiny mladých ľudí pre získavanie doplňujúcich dát
 • Konzultácie k identifikovaným trendom
 • Formulovanie odporúčaní k identifikovaným trendom
 • Šírenie odporúčaní k identifikovaným trendom 04/2021-08/2021

Výstupy projektu

 • 5 trendov zo života mladých ľudí, nájdete ich zverejnené tu
 • Odporúčania ako pracovať s identifikovanými trendami

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do trendov v živote mladých ľudí nás kontaktujte na lucia.szorad@youthwatch.sk

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Spolupráci na prieskumoch s organizáciami Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef

Finančnej podpore z programu Erasmus+