Future Labs

Trendy a potreby mládeže

Future Labs je dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý chce zvýšiť kvalitu práce v rámci medzinárodnej práce s mládežou a prispieť k modernizácii mládežníckych organizácií prostredníctvom inovatívnych prístupov a nových metód, ktoré sú online, ale aj offline. Cieľovou skupinou projektu sú pracovníci s mládežou.

Čo chceme projektom dosiahnuť

  • vybaviť pracovníkov s mládežou zručnosťami v oblasti digitalizácie a sociálnych inovácií
  • testovať nové prístupy s mladými ľuďmi spoločným tvorivým spôsobom
  • vyhodnotiť, upraviť a šíriť testované nástroje medzi širšiu komunitu pracovníkov s mládežou v Európe
  • sekundárnym cieľom je zároveň posilniť spoluprácu medzi partnermi a podporiť tak horizontálnu a nadnárodnú výmenu skúseností z miestnej úrovne na úroveň siete

Výstupy projektu

3 nadnárodné stretnutia partnerov

2 medzinárodné školenia pre pracovníkov s mládežou. Jedno zamerané na offline sociálne inovácie a druhé na online digitálne inovácie

4 intelektové výstupy: školiace kurikulum, eHandbook, podcasty a videometodiky o sociálnych a digitálnych inováciách pre pracovníkov s mládežou

8 multiplikačných podujatí

VÝSTUPY NA STIAHNUTIE

eHandbook

Podcasty: Nápady pre prácu s mládežou”: “Talking Youth Work” je séria 15 podcastov v angličtine, ktoré obsahujú rozhovory s expertmi a ľuďmi pracujúcimi s mládežou, ktorí majú čo povedať o inováciách v práci s mládežou. Je to preto, lebo využívajú buď kreatívne metódy na posilnenie mladých ľudí alebo sa venujú trendov mladých alebo sú zodpovední za politiku voči mládeži na medzinárodnej úrovni.

Aktivity projektu

Všetky výstupy projektu sú dostupné na oficiálnej stránke projektu Future Labs. (dostupné len v angličtine)

Vypočujte si podcasty Talking Youth Work – rozhovory s rôznymi expertami o inováciách v oblasti práce s mládežou 

Vypočujte si podcasty cez iTunes

Vypočujte si podcasty cez Podbean (+RSS)

Realizátori projektu

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +