Gramotnosť formovania budúcností: zisti viac

Termín „Futures Literacy“, ktorý do slovenčiny môžeme voľne preložiť ako “Gramotnosť formovania budúcností” alebo “schopnosť porozumieť viacerým budúcnostiam”, zaviedol Riel Miller, keď mal na starosti tieto aktivity v UNESCO už od roku 2012.

Budúcnosť pomáha ľuďom pochopiť, prečo a ako využívame predstavy o nej na prípravu, plánovanie a interakciu so zložitosťou a novosťou našej spoločnosti. Miller napísal: “Gramotnosť formovania budúcností (GFB) je kompetencia, ktorá umožňuje ľuďom lepšie pochopiť úlohu budúcnosti v tom, čo vidia, a čo si uvedomujú. To znamená mať silnú predstavivosť, vedieť sa pripraviť na zmeny, vyrovnať sa s nimi a vynájsť sa v období, kedy k nim dochádza.”

Gramotnosť formovania budúcností je určená pre každého. Nevyžaduje si zvládnutie žiadnej špecifickej techniky, ale je to skôr vyvíjajúci sa súbor vedomostí,  zručností a postojov, väčšinou naučený a získaný v  praxi. Jednotlivcom umožňuje:

  • lepšie pochopiť, ako predvídanie budúcnosti ovplyvňuje to, čo v súčasnosti vidia a robia;
  • pochopiť, aký dopad má predstavovanie si budúcnosti na prítomnosť;
  • rozlíšiť rôzne typy využitia budúcností v závislosti od kontextu a účelu;

“Gramotnosť formovania budúcností je kompetencia, ktorá nám umožňuje uvedomiť si, akú aktívnu úlohu má budúcnosť v tom, čo vidíme a robíme dnes. Naše očakávanie presunieme z nášho podvedomia do našej vedomej mysle a tým demonštrujeme, že aj my máme určitú právomoc v tom, ako bude vyzerať budúcnosť.”

Budúcnosť „neexistuje“. Nie je pred nami len jedna budúcnosť, ktorá čaká na to, aby sme ju objavili. Spolupôsobí príliš veľa faktorov. Príliš veľa vecí závisí od toho, čo urobíme, alebo neurobíme. Len premýšľanie o budúcnosti ju pravdepodobne mení. Podstatou je, že myslíme na budúcnosť s cieľom ovplyvniť naše súčasné konanie a zároveň len premýšľanie o nej, ju môže pravdepodobne zmeniť.

Prečo je dôležité sa tomu venovať

V stále komplexnejšom svete, kde je ťažké pochopiť, čo sa deje, gramotnosť formovania budúcností poskytuje spôsob, ako akceptovať neistotu, pochopiť vznikajúce fenomény a vnímať seba samého ako človeka schopného uskutočniť zmenu vo vlastnom živote či v živote komunity. Gramotnosť formovania budúcností (GFB) sa dá použiť na rôzne účely a pre rôzne cieľové skupiny. My sme ju použili s mladými ľuďmi a tu sú výhody, ktoré prináša:

Ak chcete vedieť viac, na našej stránke v časti Výstupy nájdete publikácia v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

To, že si ľudia môžu slobodne vytvárať svoje predstavy o budúcnosti je rovnako revolučné, ako bolo revolučné čítanie a písanie pre zmenu ľudskej spoločnosti. Toto je príklad toho, čo možno nazvať „zmena podmieňuje zmenu.“ Obrovský potenciál a transformačná sila je v tom, čo sú ľudia schopní sa dozvedieť, predstaviť si a urobiť.” (Riel Miller)