Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Koučing neobohatí len vás ale aj vaše okolie. Stretávate sa často s pojmom koučing, no nie je vám úplne jasné o čo ide? U nás sa to dozviete.

O vzdelávaní

Tento program je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých ľudí prostredníctvom koučingu, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení. 

Program prakticky rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučovací prístup a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov “International Coaching Federation”. 

Čo sa naučíte:

 • Aké sú  princípy koučingu v súlade s medzinárodnými štandardmi ICF (najväčšia celosvetová organizácia profesionálnych koučov) a v čom sa líši napríklad od mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným, alebo kočovanou
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča a koučky podľa ICF
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Na konci akreditovaného programu si osvojíte kompetencie kouča a budete ich vedieť cielene využívať v praxi.

Školenie je veľmi praktické a v celkovej cene 460 Eur, ktorá je neporovnateľná s komerčnou ponukou, kde za podobný program zaplatíte oveľa viac. V rámci tohto poplatku je zahrnutých 7 plných dní školenia (3+2+2) a 2x 3-hodinový online mentoring (Spolu 64 hodín). 

Vďaka školeniu získate okrem neoceniteľných kompetencií v oblasti koučingu v práci s mládežou aj osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou. Táto akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.

Program sa bude konať pod vedením profesionálneho a skúseného lektora a kouča, Tomáša Peška, ktorý je aj súčasťou predsedníctva www.icf.sk

Lektor Tomáš Pešek, PCC

Výborný lektor a medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 650 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Už dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. 

Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov a zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na www.improve-se.sk 

Viac od lektora Tomáša Peška o metóde koučingu v práci s mládežou, si môžete vypočuť v podcaste, kde sa rozpráva s absolventkami svojich výcvikov, ako koučing využívajú v praxi.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je otvorené od 1.9.2023 do 30.9.2023 na tomto linku. Po ukončení registrácie bude prebiehať výber účastníkov vzdelávania. O výbere vás budeme informovať najneskôr do 15.10.2023.

Termíny programu

Program bude prebiehať v časoch od 9:00 – 17:00 (alebo podľa dohody) s prestávkou na obed v priestoroch Elfhub-u na Štúrovej ulici 3 v Bratislave.

Konkrétne termíny jednotlivých častí:

 • 1.časť: 7.-9.12.2023
 • 2. časť: 1.-2.3.2024
 • 3. časť: 10.-11.5.2024
 • 1. Online mentoring: 30.5.2024 – 15:00-18:00
 • 2. Online mentoring: 13.6.2024 – 15:00-18:00

Pre úspešné absolvovanie programu musí účastník absolvovať min. 90% z celkovej časovej dotácie programu:

 • 7 plných školiacich dní, ktoré budú plné praktických tréningov a cvičení,
 • študijné materiály a prax v medzifázach (pre získanie akreditácie je potrebná prax minimálne 10 hodín, z ktorej časť účastníci získajú počas výcviku),
 • praktické načúvania počas koučovacích rozhovorov a spätnú väzbu od lektora.

Miesto realizácie

Elfhub, Pasáž Luxor, Štúrova 3, Bratislava

V cene vzdelávacieho programu je zahrnuté lektorné, občerstvenie (káva, čaj, voda, ovocie, snack) a študijné materiály.

Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

A aké sú skúsenosti našich absolventov/iek?

Počas desiatok hodín teórie, no hlavne praxe, som objavil metódy ako človeku prostredníctvom rozhovoru dopomôcť k tomu, aby nečakal na riešenia od druhých, ale aby ich vďaka správnemu vedeniu našiel sám v sebe. Koučom síce nebudem, avšak soft skills na vedenie hĺbkových rozhovorov sú prínosné ako v kariérnej sfére, tak aj v každodennom živote. (Matúš)

Počas kurzu som mal možnosť získavať nové poznatky v pokojnej atmosfére medzi ostatnými účastníkmi kurzu. Pozorným počúvaním a spoluprácou, som mal možnosť od každého sa niečo naučiť. V profesnej rovine, v práci s mladými som pochopil, ako dokáže byť koučing užitočný a pomôcť mladým v ich osobnom rozvoji. (Marcel)

Koučing mi pomohol nájsť v sebe doteraz nepoznaný potenciál. Zmenila som spôsob a prístup k životným situáciám. Na vlastnej koži som zažila tzv. AHA efekt, ktorý je najvzácnejší v nájdení, ako riešiť tému, ktorá bola doposiaľ neriešiteľná. Ako cvičný kouč som získala nové techniky na to, ako viesť človeka takou cestou, aby sa sám rozvíjal a dokázal riešiť prekážky a problémy, ktoré ho v živote stretnú bez obáv a predsudkov. Aby rástol takým spôsobom, ktorý si zvolil sám. (Silvia)

Kontaktná osoba

Maty Mihaľko, maty.mihalko@youthwatch.sk, +421944948886, +436704003130