Lucia Szórád (popup)

Lucia Szórád

NÁZOV POZÍCIE

Práci s mládežou sa venuje viac ako 4 roky. Z účastníčky školenia KomPrax sa stala koordinátorka vzdelánia pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v rámci Národného Projektu KomPrax a Praktik. Oba projekty boli zamerané na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí cez zvyšovanie kompetencií neformálnym vzdelávaním, koordinovaných Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA.  Má skúsenosti so vzdelávaním mladých rómskych lídrov vďaka spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V súčastnosti sa v venuje rozvoju facilitátorov a vytváraniu vzdelávaní v medzinárodnej spoločnosti. Nadšenie pre neformálne vzdelávanie prerástlo až k zážitkovej pedagogike v Mládežníckej organizácii Plusko, kde momentálne pôsobí ako inštruktorka zážitkových akcií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *