Marker do škôl

Milí pedagógovia a pedagogičky, minulý školský rok bol kvôli kríze, tak ako pre nás aj pre pedagógov výzvou. Pokiaľ vás to aj napriek prekážkam povzbudilo k tomu objavovať aj ďalšie prístupy a cesty ako pracovať so žiakmi v triede inak, tak ste tu správne.

Pozývame vás na česko-slovenské vzdelávanie pod názvom “Marker do škôl”. Ponúkame vám iný prístup tzv. neformálne vzdelávanie. Dlhodobé školenie je vytvorené špecificky pre pedagógov a venuje sa tomu, ako využiť neformálne vzdelávanie v školstve a v prostredí triedy.

Bude to interaktívne a určite aj hravé. Chceme vám ukázať formy a metódy, ktoré môžete sami využiť. Okrem toho vám poskytneme podporu a mentoring, pri aplikácii do každodennej praxe.

Viac info nájdete a prihásiť sa môžete do konca januára 31.1. na tomto webe: https://spark.adobe.com/page/VYoGmkLtEm9Pk/