Marker vol. 5

Marker – dlhodobé školenie pre pracovníkov s mládežou či sociálnych pracovníkov, ktorí pripravujú pravidelné aktivity, projekty či školenia a chcú zlepšiť ich kvalitu, otvár ďalšiu sériu školení. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Školenie podporí účastníkov v tom, aby ich aktivity boli kvalitne pripravené, zrealizované a vyhodnotené, pomôže im získať sebaistotu, utriediť si znalosti a zistiť, kam sa chcú ďalej uberať.

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou. Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvím školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Všetky informácie o školení nájdete na stránke školenia, kliknite nižšie na viac info, prihlasovanie je na spodnej časti stránky.

Termíny školení

1.fáza: 16.-20.6.2021, Bzince pod Javorinou (SR)

2.fáza: 19.-23.10.2021, Olomouc (ČR)

3.fáza: 19.-22.1.2022, Ochoz u Brna (ČR)