Pohnoj svoju budúcnosť 2035

“Pohnoj svoju budúcnosť 2035” skúma, aká bude budúcnosť mládeže v roku 2035 v dvoch mestách – Bratislave a Bruseli

Približne ⅓ obyvateľov Bratislavy tvoria mladí ľudia vo veku 0 až 30. A stále mnoho mladých ľudí do Bratislavy prichádza a sťahuje sa sem. To nás motivovalo pozrieť sa ako môže vyzerať budúcnosť mládeže v roku 2035 v spolupráci s mestom Bratislava a partnermi z BrusselAVenir. Pretože svet sa neskutočne rýchlo mení a súčasnosť ovplyvňuje aj to, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Pretože mladí tvoria budúcnosť.

Čo je potrebné “pohnojiť” aby to rástlo a prosperovalo, aby sme našu spoločnú budúcnosť nepohnojili? Naša partnerská organizácia BrusselAVenir vytvorila participatívny proces tvorby nových naratívov pre mesto Brusel. Ich prvý prieskum bol zameraný na oblasť klímy, ktorého výstup tvorili príbeh ‘20:30 Bruxsels Talks: A Talk Show of the Future’ a rádio show z roku 2030. Teraz sa chceme spoločne pozrieť na oblasť mládeže – oni v Bruseli a my v Bratislave.

Predstavme si mestá, v ktorých žijeme, ako záhrady našej budúcnosti. V akých záhradách bude mládež prekvitať?

Príbehy z budúcnosti sú výsledkom participatívnych workshopov, rozhovorov s odborníkmi a kolektívnou imagináciou v roku 2035. Pozrieme na špecifickú výskumnú otázku, ktorú vnímajú obyvatelia ako kľúčovú. Prostredníctvom procesov spoločnej tvorivej diskusie a interaktívnych workshopov si môžu obyvatelia Bratislavy predstaviť potenciálne scenáre budúcnosti založené na súčasných trendoch, historických vplyvoch a budúcich ambíciách.

Našim cieľom je podnietiť predstavivosť a rozhovor o našej spoločnej budúcnosti. Chceme tak podporiť a posilniť mladých ľudí v spoločnosti, vytvoriť model ako pracovať s mladými v meste a pomôcť im objaviť ich potenciál.

Každý krok v procese je možný vďaka spolupráci s obyvateľmi, odborníkmi na oblasť mládeže a ďalšími výskumnými, kreatívnymi alebo produkčnými partnermi. 

Chceš sa dozvedieť viac  o projekte alebo nám s ním pomôcť? Napíš nám na alena.tomanova@youthwatch.sk

Tento projekt je spolufinancovaný  v rámci programu Erasmus +.