Trend: Politický aktiMYzmus, 1. časť

NEospravedlniteľná nevedomosť

AktiMYzmus je jeden z prejavov správania sa mladých ľudí v oblasti občianskej angažovanosti. Odráža ich pohľad na samých seba ako záchrancov spoločnosti a je postavený na dôvere vo vlastné sily,  otvorenom zmýšľaní a zdôrazňovaní čestnosti, slušnosti mladých. Jeho hlavnou črtou je vysoká kapacita mobilizácie rovesníkov cez sociálne siete, schopnosť zapojiť do spolupráce aj aktérov z iných oblastí spoločnosti (umelci, mimovládne organizácie a i.), pokojné zhromažďovanie, verejné vyjadrenie svojich požiadaviek, ktorým ale nechýba radikálny a dôrazný akcent na potrebu zmeny (Proti korupcii – Za slušné Slovensko – Kulturblog).

Bubliny, hejty, hoaxy

Informačné technológie vytvorili podmienky nielen pre nepretržitý príval informácií ale aj pre vytváranie informačných a názorových bublín. Je to online priestor, kde sa zdieľajú len určité typy informácií a členovia tohto priestoru sa navzájom vo svojich názoroch podporujú. Ešte viac sa tak vyhraňujú voči názorom a príslušníkom opačného názorového spektra. Pre mladých je príslušnosť k istej názorovej skupine (bubline) veľmi pohodlná. Vidieť podobné názory (ideálne vo forme vlogov a online príspevkov) vyvoláva pocit, že môj názor je správny a pravdivý.

Boj so šírením dezinformácií a nenávistného vyjadrovania

Internet už dlho nie je len zdrojom dôveryhodných informácií. Jeho široká dostupnosť vyvoláva potrebu overovania zdrojov a ochranu pred šírením najmä nenávistných prejavov.  Už dlhšiu dobu existujú nástroje checkbot, bullshit detector alebo blbec.online, vyvinutý mladým slovenským programátorom, ktorý  zbiera verejné dáta z internetu a vyhodnocuje dezinformácie, konšpiračné teórie, ale aj  vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky a p. 


Globsec podporil projekt pre mladých #hudbou proti hoaxom. S mladým rapperom Matysom vytvorili pesničku, ktorá upozorňuje na problém hoaxov a internetových trollov s vtipom tak, aby mladí ľudia pochopili, že hoaxy sú trápne a netreba im veriť ani ich šíriť ďalej. Kampaň vyzývala mladých ľudí, aby posielali videá, ktoré ilustrujú hoaxy z Matysovej skladby.

Obr. 1: Infonávod na rozovnávanie dezinformácií od iniciaívy #hudbou proti hoaxom
Obr. 1: Infonávod na rozovnávanie dezinformácií od iniciaívy #hudbou proti hoaxom
Obr. 2: Iniciatíva #somtu
Obr. 2: Iniciatíva #somtu

Proti šíreniu nenávisti na internete sa vytvorila aj súkromná skupina #som tu. Cieľom je pod nenávistnými komentármi na internete postovať argumenty bez emócii, ukľudňovať a riadiť diskusiu ako aj podporovať algoritmy sociálnych sietí, ktoré pomôžu šíriť komentáre  racionálnymi argumentmi. Druhou iniciatívou sú slovenskí elfovia, ktorí bojujú proti internetovým trollom, ktorí šíria chaos a oslabujú demokratické princípy. Ich úspechom je napríklad odstránenie propagandistického videa Lívie Garčalovej proti LGBT komunite.

Výsledky v čitateľskej gramotnosti v prieskumoch PISA dlhodobo poukazujú na podpriemerné výsledky slovenských mladých ľudí – medzi nimi aj na to, že nevedia rozlíšiť fakty od názorov. V prípade občianskeho správania a rozhodovania pri voľbách je toto nastavenie mladých mimoriadne rizikové. Vzniklo viacero iniciatív na rozvoj kritického myslenia mladých v súvislosti s parlamentnými voľbami a napr. Už ste dosť veľkí na portáli zmudri.sk alebo Príručka Denníka N pre stredné školy o kritickom myslení, ktorej autormi sú mladí Ondrej Gažovič a Ján Markoš.

Mnohorakosť aktiMYzmu

V období pred parlamentnými voľbami (2020) prebehlo viacero kampaní a iniciatív, kde sa prejavili mladí ľudia nielen ako pokrokoví ale aj ako veľmi dobrí digitálni marketéri. Nový fenomén priniesla občianska iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorá ako prvá občianska iniciatíva robila paralelne k politickým stranám apolitické mobilizačné predvolebné turné po celom Slovensku (Za Jana a Martinu, Za slušnú krajinu). Turné sprevádzali koncerty a produkcia reklamných predmetov ako odznaky či FB rámčeky. 

Združenia Srdcom doma o.z. presadzuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb. Podarilo sa zmobilizovať ľudí, ktorí sa rozhodli voliť zo zahraničia (2,8x viac voličov zo zahraničia ako v predchádzajúcich voľbách). Už trend Prebudená Slovatch upozorňuje na fenomén, že mladí sa snažia preniesť na Slovensko dobrú skúsenosť zo zahraničia, čo platí rovnako aj v politickej oblasti.  Mladí vidia ako to funguje a chcú podobné pozitívne zmeny aj na Slovensku. 

Kundy Crew alebo angažovaná výšivka, radikálna výšivka je špeciálna forma aktivizmu, ktorá nenásilnou formou (prostredníctvom výšivky) propaguje politické názory a postoje predovšetkým mladých ľudí.  Výšivky typu Držte svoje doktríny mimo mojej vagíny, Fašista je zbytočný, Bolo nám kolteba? vyjadrujú jasne postoje aktivistiek a aktivistov. Spojenie starej techniky a nových odkazov je pre mnohých príťažlivá forma prejavu postoja. 

Nielen produkty Kundy Crew ale mnoho iných ozdobných či úžitkových predmetov je možné získať cez e-shop alebo kamenné predajne firmu KOMPOT. Firma využíva trend, že mladí ľudia chcú vyjadriť svoj postoj aj oblečením (tričko SEE WUHAN AND DIE, SKUTOK SA NESTAL, NA STRÁˇY) alebo doplnkami či ozdobnými a úžitkovými predmetmi (handra Pelle).o

Obr. 3: Luxusná handra Pelle od Moral&Banal
Obr. 3: Luxusná handra Pelle od Moral&Banal
Obr. 4: Výšivka "fašista je zbytočný" od Cundy crew
Obr. 4: Výšivka "fašista je zbytočný" od Cundy crew
AktiMYzmus proti fašizmu

Od roku 2016 je v Národnej rade zastúpené Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá otvorene alebo v náznakoch a narážkach propaguje radikalizmus, nacionalizmus a fašistické postoje. Občiansky sa začali aktivizovať mladí ľudia iniciatívou #Nie v našom meste keď bol predseda strany ĽSNS zvolený za župana v Banskobystrickom kraji (2013 -2017). Hnutie sa znovuobnovilo v roku 2020 pred parlamentnými voľbami pod názvom # Nie v mojom meste, keď mladí ľudia bojkotovali predvolebné mítingy ĽSNS a protestovali proti nim. 

Kampaň @volímdemokraciu vznikla na popud rapovej subkultúry (do výzvy sa zapojili: Ego, Vec, Pil C, Strapo, Aless, Luisa, Tono S., Supa, Zverina, Majself, Strapo, Matys, Yaksha a DJ Mefek), kde mladí umelci apelujú najmä na mladých, aby nevolili fašistické a antisystémové strany v parlamentných voľbách. Rovnako antirasistický festival Slovenská Krčma, ktorý navštevovali najmä mladí ľudia mobilizoval ľudí, aby diskutovali v krčmách, že fašistov tu nechceme.

ĽSNS využíva aj tradičné slovenské symboly ako ľudové kroje, národný výstup na štít Kriváň či národných hrdinov ako Štúr (aj kontroverzných ako Tiso a Hlinka). Aj na základe toho vznikla iniciatíva #Nie v mojom kroji

Nálepky FB stránky STOP fašizmu vtipne reagujú a parafrázujú tradičné nacionalistické heslá.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 7.10.2020

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Alena Tomanová, Tomáš Pešek

Zber dát prebiehal vďaka podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef.

Všetky obrázky sú použité na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi je vyššie zverejnený trend/sonda.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.