Trend: Prebudená Slovatch, 1. časť

Folklór v obliekaní, móde, doplnkoch

Urban folk je jedným z prejavov trendu v životnom štýle mladých, ktorý nazývame Prebudená Slovatch.

Urban folk

Folklórne motívy sa objavujú stále častejšie v oblečení a doplnkoch mladých. Nie sú to len šperky (1,2) či drobné doplnky (ozdoby do vlasov (3), ponožky (4). Mladí ľudia sa vracajú k oblečeniu svojich predkov – nevesty volia za svadobné oblečenie kroje alebo šaty inšpirované folklórom (5) a tradičné čelenky „party“ (6), folklórne motívy je možné vidieť na stužkových či plesoch, športových doplnkoch (7,8) ale aj v bežnom oblečení (9101112). Trend sa neodráža len v ženskej móde, folklórne motívy a samotné výrobky s týmito motívmi sú určené aj mužom (13). Dokonca sa folklórne motívy nachádzajú aj na rúškach. Personalizované folklórne motívy je možné nájsť aj v tetovaniach (14), ktoré sú inšpirované tradičnými výšivkami a ozdobami z rôznych oblastí Slovenska. 

Narastajúci záujem je vidieť aj o ľudové tance. Nielen na folklórnych festivaloch (1516) sa môžu mladí či starší naučiť základy ľudových tancov. Namiesto zumby dnešné dievčatá a mladé ženy navštevujú hodiny a kurzy ľudových tancov, rovnako sa rozmohli aj kurzy pre páry.

Dôvodov pre toto správanie mladých je hneď niekoľko. Mladí ľudia majú možnosť cestovať a spoznávať iné kultúry. Výsledkom je, že si vlastnú kultúru a svoje korene oveľa citlivejšie uvedomujú. Pre mnohých je objavenie bohatstva minulosti a tradičnej kultúry silným zážitkom. Zároveň je to spôsob ako byť jedineční, iní a zároveň autentickí.

Hoci sú mladí otrávení z toho, čo vidia okolo seba ako sú rôzne politické kauzy, stav školstva či zdravotníctva, komplikované zabezpečenie bývania – stále potrebujú zdôrazniť, že je veľa na čo môžu byť hrdí. Prostredníctvom návratu k folklóru mladí cítia prepojenie so svojimi predkami a tiež zažívajú pocit, že sú súčasťou slovenského národa. 

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: 12.4.2020

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.