Trend: Prebudená Slovatch, 3. časť

Túžba po pozitívnej zmene v živote na Slovensku

Slovensko – krajina, kde chcem žiť a pracovať

Ročne odchádza zo Slovenska niekoľko desiatok tisíc mladých ľudí (1). Mnohí idú študovať, iní za prácou. Ukazuje sa, že rovnaké dôvody sú pre viacerých mladých dôvodom sa vrátiť, pre iných zase dôvodom nikdy zo Slovenska neodísť.

Autentickú ručnú tlač na pôvodných tlačiarenských zariadeniach znovuoživili mladí slovenskí podnikatelia Martin Štefanovič a Kristína Uhráková vo svojom dizajnovom letterpressovom štúdiu Pressink po návrate zo zahraničia (2). „Vždy sme sa túžili vrátiť domov, rozhodovali sme sa len vo dvoch otázkach: kedy sa vrátime a čo budeme robiť.(3)“

Radoslav Hopej, zakladateľ obľúbeného cestovateľského blogu o Slovensku Niet túra bez Štúra hovorí „Po troch rokoch v zahraničí som dal výpoveď v práci a vrátil som sa späť na Slovensko. Založil som si tento cestovateľský blog a stal sa zo mňa turista vo vlastnej krajine. Snažím sa ukázať, že aj Slovensko má čo ponúknuť a výlet či dovolenka nemusia byť vždy len o pláži a mori.“

Niektorých naopak pragmatické dôvody presvedčili, že žiť a pracovať na Slovensku je najlepšia voľba. Roland Vojkovský, zakladateľ úspešnej marketingovej agentúry vojkovsky.sk, ktorý si vyskúšal na vlastnej koži život digitálneho nomáda tvrdí, že „práca z domu + život na dedine = bella vita“ a že necítiť sa ako cudzinec, byť blízko k prírode, rodine, priateľom, pokoj, menej stresov, predvídateľné výdavky a iné sú dobré dôvody prečo sa vrátiť a pracovať na Slovensku. (4)

Mladí ľudia, ktorí sa zapojili do programu Teach for Slovakia, majú tiež svoje dôvody prečo zostať a pomáhať Slovensku sa rozvíjať. Adam Šimončič už na strednej škole sledoval politiku a zaujímal sa o veci verejné. Jeho záujem vyústil do štúdia medzinárodných vzťahov, diplomacie a neskôr politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Frustrovalo ho, v akom stave je náš štát a s akou apatiou sa k tomu stavia naša spoločnosť. Uvažoval, že odíde za otcom a bratom do zahraničia, ale silná skúsenosť z organizácie protestov Za slušné Slovensko ho presvedčila, že musí ostať. (5

Inou formou prezentácie hrdosti na Slovensko či slovanstvo je aj portal Kulturblog.sk, ktorej tvárou sa stala v čase vzniku len stredoškoláčka Lívia Garčalová. Prezentuje viaceré udalosti súvisiace najmä s históriou, napríklad výstupy národných buditeľov na Kriváň (6), kritiku alkoholizmu Slovákov už štúrovcami (7)  či ochranu práv žien vo Veľkej Morave (8). Práve odkaz na históriu Slovákov či slovanstva je základom pre propagáciu ďalších myšlienok a názorov, ktoré súvisia s jej videním súčasného stavu politiky, kultúry či životného štýlu. V médiách sa ostro kritizuje najmä prepojenie portálu s ideami neonacizmu či podporou xenofóbie.

Dôvodov pre návrat mladých ľudí zo zahraničia či naopak presvedčenie, že je nutné zostať žiť a pracovať na Slovensku je viac. Najsilnejším motívom u mladých žijúcich v zahraničí je návrat ku koreňom, k svojim rodinám a priateľom, ktorý predčí aj pragmatické dôvody (9). Tí, ktorí sa zo zahraničia vrátili si spravidla sami vytvorili pracovné príležitosti a začali podnikať. Zároveň sú aktívni aj v spoločenskom a politickom živote. Medzi mladými je stále viac prítomné nastavenie, že je treba veci vziať do vlastných rúk a osobne sa pričiniť o zmenu, o nápravu či rozvoj. Zároveň silnie názor, že na Slovensku je veľa vzácnych vecí, pre ktoré sa oplatí zostať: príroda, kultúra, história či súdržnosť. Budeme sledovať ako tento trend ovplyvní súčasná pandémia a prípadná ekonomická kríza s ňou spojená.

Slovensko – krajina kde chcem žiť a pracovať, je jedným z prejavov trendu v životnom štýle mladých, ktorý nazývame Prebudená Slovatch.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: 12.4.2020

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.