Prieskum

Ako práca s mládežou reaguje na nové trendy

Zapojte sa do prieskumu ako práca s mládežou reaguje na nové trendy a ako využíva inovatívne metódy a postupy.

EduLabs je strategické partnerstvo medzi SR, ČR, Fínskom a Portugalskom, financované z programu Erasmus+, ktorého cieľom je priniesť užitočné inovatívne nástroje pracovníkom s mládežou a uľahčiť im prácu s mladými ľuďmi.

Týmto prieskumom chceme pochopiť, ako sa vy, pracovníci s mládežou, zamestnanci a dobrovoľníci mládežníckych organizácií učíte a dozvedáte o inovačných nástrojoch. Tento prieskum je jedným z nástrojov, ktoré používame, aby sme mohli navrhnúť masívny otvorený online kurz (MOOC) zameraný na pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie o inovačných nástrojoch.

Ďakujeme, že nám pomáhate prispôsobovať prácu s mládežou najnovším trendom a možnostiam. Dotazník je možné vyplniť do 20 6. 2022.