Ukončené projekty

Tu nájdete ukončené projekty, ktoré sme koordinovali, alebo sme na nich spolupracovali.

Aktiv

Projekt zameraný na podporu angažovanosti mladých a na pomoc samosprávam v nastavovaní systému rozvoja práce s mládežou

Čítať viac

Albie

ALBIE (Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity) bol projekt strategického partnerstva zameraný na výskum a prácu s cieľovou...

Čítať viac

Coach the Change

Dvojfázové medzinárodné školenie pre pracovníkov s mládežou a neziskové organizácie, zamerané na efektívnu prácu so zmenou a novými trendami mládeže....

Čítať viac

Future Labs

Future Labs bol dlhodobý medzinárodný projekt strategického partnerstva, ktorý zvyšoval kvalitu práce medzinárodnej práce s mládežou a prispieval k modernizácii...

Čítať viac

MarkerCS

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým...

Čítať viac

MarkerCS vol. 2

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým...

Čítať viac

MarkerCS vol. 3

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým...

Čítať viac

Štartér

Expertíza OZ Youth Watch v projekte Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity.

Čítať viac

Trendspotting

Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí...

Čítať viac

TrendWatch

Školenie, ktoré je zamerané na zvyšovanie kvality práce s mládežou, je interaktívne, prinášajúce najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým...

Čítať viac

TrendWatch Youth

Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí...

Čítať viac

Youth Work Quality Focus

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku a v Čechách prostredníctvom zvýšenia...

Čítať viac