Rights at Work, Work on Rights

Občianstvo a aktivita

“Práva v práci – práca na právach” bol projekt, ktorý sme naplánovali s cieľom zlepšiť vedomosti a informácie mladých pracovníkov o ich pracovných právach.

Informácie o projekte

Zámerom projektu bolo pomôcť mladým pracovníkom rozvíjať rôzne zručnosti a podporiť ich sebadôveru s cieľom vytvorenia lepších perspektív v ich pracovnom živote.

Aktivity projektu:

  • Plošný prieskum “Ako dobre poznáš svoje práva v práci?”
  • Kampaň
  • 6-dňové školenie
  • Lokálne aktivity a workshopy
  • Záverečná konferencia

Výsledkom projektu je trvalo udržateľný model, ktorý môže byť použiteľný ako súčasť pravidelných mimoškolských vzdelávacích aktivít mladých pracovníkov pri vstupe na trh práce.

Realizátori projektu

Budva Foundation

Citizens’ Association Trade Union Education Center

The Coalition of Youth Organizations SEGA

Trade Union of Administration and Justice

Trade Union of Administration of Republika Srpska

Trade Union of Administration of the
Republic of Serbia

Trade Union of UPOZ

University of Rijeka – Center for Advanced Studies for SEE

YouthWatch

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +