Šlabikár neformálneho vzdelávania

Kvalita práce s mládežou

V projekte sme vytvorili metodickú príručku “Šlabikár neformálneho vzdelávania”, v ktorom zdieľame naše dlhoročné skúsenosti, ako kvalitne vystavať postaviť aktivity neformálneho vzdelávania. A ako podporu k príručke sme v spolupráci s Luducrafts prichystali aj hravý e-learning s témou vzdelávacích cieľov.

Prečo projekt vznikol

Vv česko-slovenskom kontexte doteraz chýbala ucelená základná metodická podpora určená pre pracovníkov s mládežou o tom, ako pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť aktivity neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Práve preto sme vytvorili metodickú príručku “Šlabikár neformálneho vzdelávania”.

Výstupy projektu

Príručka

Šlabikár neformálneho vzdelávania bude voľne dostupná príručka (online, apríl 2019), okrem toho sa bude dať zakúpiť aj v tlačenej podobe. V Šlabikári je zrozumiteľným jazykom podaná teória toho najpodstatnejšieho pre kvalitné neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. A keďže vieme, že praktický rozmer je dôležitý, teóriu vždy sprevádzajú aj príklady z praxe a praktické cvičenia.   

E-learning

Aby si pracovníci s mládežou mohli prakticky a interaktívnou formou cvičiť jednu z najzásadnejších kompetencií v rámci neformálneho vzdelávania – nastavovanie vzdelávacích cieľov, ako podporný nástroj ku Šlabikáru pripravujeme aj hravý e-learning. Pretože je mnoho vecí, ktoré je potrebné zohľadniť, aby sme mohli hovoriť o kvalitnom neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou, no kľúčové je, či máme jasno v tom, čo chceme u mladých ľudí rozvíjať − a teda vedieť, čo je cieľom vzdelávacích aktivít.

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

Luducrafts, Slovenská republika

YouthWatch, Slovenská republika

 

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +