Sonda: Aké zmeny priniesol COVID-19 mladým

2. časť –⁠ Zmena postojov k životu a ich využitie po pandémii

V prvej časti sondy sa dočítate ako si mladí ľudia zvykli na život počas COVID 19. V tejto časti nájdete pohľad mladých ľudí na budúcnosť po skončení pandémie.

Zmena postojov k životu a ich využitie po pandémii

Na otázku „čo nové ste sa naučili alebo si uvedomili počas tohto obdobia“ väčšina respondentov uvádzala skôr hodnotové a postojové objavy a posuny , hoci niektorí rozšírili aj svoje praktické zručnosti ako je šitie, skladanie origami, digitálny marketing či upevnili nové návyky ako pravidelný beh a cvičenie. Väčšina mladých intenzívne vníma zmenu svojich postojov najmä k tráveniu a organizácii času, hodnote rodiny, priateľov, ale aj k veciam, ktoré považovali za samozrejmé napr. zdravie, voľnosť pohybu/sloboda a i.

Niekoľko výrokov mladých respondentov:

 • uvedomil som si, že (počas karantény) sa dá aj pracovať, aj vzdelávať…

 • dôležitosť vedieť efektívne využívať čas…

 • že sa dá aj z negatívnych veci zobrať pozitíva a fakt nebyť hysterický…

 • vážiť si viac to, čo som bral ako samozrejmosť…

 • keďže som stále so  svojou rodinou, naučila som sa prispôsobiť aj ich režimu, keďže fungovanie domácnosti a vzťahov závisí na vzájomnom rešpektovaní sa, niekedy možno “prehltnutí” keď niečo nie je podľa mojich predstáv…

 • uvedomila som si, že sloboda nie je status quo…

 • uvedomil som si, že zdravie je oveľa dôležitejšie ako iné veci…

 • aký je život krehký a koľko máme času a ako ho využívame…

 • naučila som sa vážiť si čas s mojimi priateľmi a vzdialenou rodinou…

 • akí sú pre mňa dôležití ľudia a ich blízkosť…

 

Na druhej strane sú mladí ľudia pevne presvedčení, že to čo získali, objavili, pochopili a hlbšie si uvedomili budú aktívne využívať v ďalšom období.

Viacerí sú presvedčení, že budú lepšie zvládať organizáciu svojho času „verím, že naďalej budem vedieť svoj čas správne manažovať“, „ určite si budem vedieť viac efektívne čas rozložiť“. Niektorí dúfajú, že je to dobrá škola aj pre organizátorov rôznych mítingov „naučil som sa, že veci sa dajú robiť efektívnejšie – on-line mítingy sú rýchlejšie. Tiež som si uvedomil, že naozaj nemusíme cestovať cez celé Slovensko kvôli dvom hodinám stretnutia (napr. v IUVENTE), ale že sa dajú pracovné stretnutie efektívne vybaviť online“.

Prekonanie záťažovej situácie akou bola karanténa alebo obmedzenie pohybu ich posilnilo vo viere, že pri nových problémoch a neľahkých životných situáciách budú reagovať efektívnejšie „určite v budúcnosti, možno niekedy raz v práci, budem schopná riešiť konflikty pokojnejšie ako by to bolo pred pandémiou. S chladom v hlave“, „viem že sa deň dá naplno využiť a taktiež, že sa všetko dá zvládnuť“.


Niektorí prehodnotili aj to, čo je skutočne dôležité a čo je skutočne problém „…problémy ktoré som mala predtým sú teraz pre mňa smiešne“, „budem viac navštevovať starých rodičov“, „budem si viac vážiť čas, ktorý môžem tráviť s priateľmi a spolužiakmi“.

Prognózy mladých na zmeny v živote po pandémii

Hoci sa vyskytli skeptické názory „všetko sa vráti do starých koľají a bude to tak ako to bolo pred týmto vírusom. Ľudia sú sprostí a aj budú…“ – väčšina mladých sa vyjadrovala v zmysle, že nie je možné, aby táto životná skúsenosť zostala bez pozitívnej odozvy v hodnotách, správaní ľudí, vo vzťahoch alebo v organizácii práce, vzdelávania či práce s mládežou.

 

 • …myslím, že začneme žiť viac prítomný moment, a nebudeme sa tak starať a strachovať o našu budúcnosť. Sme svedkami toho, že všetko môže byť zo dňa na deň iné…

 • Fuuu, tak toto je ťažká otázka. Čaká nás finančná kríza, takže to bude ťažké z finančného hľadiska udržať sa existenčne na nohách. Nevravím, že pre mňa alebo moju rodinu, ale som súčasťou spoločnosti a nie je mi jedno ako sú na tom ostatní. ..rodiny budú posilnené a vzťahy viac utužené …. A verím, že veci, ktoré sme brali ako samozrejmosť, v rôznych oblastiach, sa stanú vzácnosťou a začneme si ich konečne vážiť.

 • začneme sa správať ohľaduplnejšie k planéte …

 • viac si vážiť produktívne strávený čas v škole alebo počas mimoškolských aktivít….

 • školstvo sa zmodernizuje, budú sa viac využívať online platformy a dištančné štúdium, minimálne na stredných školách… bola by to dobrá príprava na samoštúdium, ktoré nás čaká na vysokej…

 • práca s mládežou bude viac online a veľmi sa tešíme na modernejšie školstvo od septembra…

 • už nikdy sa nebudeme krivo pozerať na ľudí, čo nosia rúško.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Alena Tomanová, Lucia Szórád, Tomáš Pešek

Uverejnené: marec 2020

Použité obrázky sú príklady zdieľané mladými ľuďmi, ktoré vyjadrujú ich duševné rozpoloženie či ich názor na tento čas.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.