Budúcnosť zdravých vzťahov mladých ľudí v roku 2035

Budúcnosť zdravých vzťahov mladých ľudí v roku 2035 V rámci projektu Budúcnosť mládeže 2035 sme spoločne s mladými ľuďmi z Bratislavy a Bruselu vytvorili alternatívny scenár budúcnosti, ako by mali podľa mladých vyzerať zdravé vzťahy v roku 2035. 01 SOCIÁLNE, ETICKY A EKOLOGICKY ZODPOVEDNÉ TECHNOLÓGIE  Technológie sa presunuli z rúk súkromných platforiem dychtiacich po našich […]

Ako s kompetenciou pracujeme v YouthWatch

Ako s kompetenciou pracujeme v YouthWatch Už sme spomínali, prečo považujeme gramotnosť formovania budúcnosti za inovatívnu a potrebnú a aké benefity prináša. Gramotnosť formovania budúcnosti sa využíva najmä v dospelej populácii, na univerzitnej pôde, v zahraničí je možnosť študovať štúdie o budúcnosti (futures studies).  My v YouthWatch vidíme nesmierny prínos rozvoja tejto gramotnosti aj v […]

Gramotnosť formovania budúcností: zisti viac

Gramotnosť formovania budúcností: zisti viac Termín „Futures Literacy“, ktorý do slovenčiny môžeme voľne preložiť ako “Gramotnosť formovania budúcností” alebo “schopnosť porozumieť viacerým budúcnostiam”, zaviedol Riel Miller, keď mal na starosti tieto aktivity v UNESCO už od roku 2012. Budúcnosť pomáha ľuďom pochopiť, prečo a ako využívame predstavy o nej na prípravu, plánovanie a interakciu so […]