Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Program prakticky rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučing a koučovací prístup. Aby sa dokázali lepšie pýtať, viac počúvať a menej radiť. Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov “International Coaching Federation”.