Trend: Tekuté vzťahy, 1.časť

Oslobodením sa od zaužívaných spoločenských noriem prechádza aj oblasť vzťahov.

Internet, sociálne médiá a nové technológie otvárajú priestor pre nové formy a typy vzťahov  a súčasne umožňujú pozorovať, ako dnešná mladá generácia vzťahy vníma a ako sa jej pohľad na ne mení. Vznik a udržiavanie nových priateľstiev ako aj ľúbostných a sexuálnych vzťahov je bezhraničné, vzťah si možno vytvoriť s kýmkoľvek alebo čímkoľvek. 

V predchádzajúcom trende IdenTYta opisujeme, že mladí ľudia si oveľa slobodnejšie tvoria, volia a menia svoju identitu, ktorá nemusí byť naviazaná na ich biologickú predispozíciu. Preto hovoríme o fluidnej identite. Postupne sa stierajú zaužívané hranice medzi tým, kto je kto. Čiastočne môže ísť o prejav vzbury voči nastaveniu spoločnosti, ktorá vníma ľudí ako dve skupiny – mužov a ženy, a dôsledkom, ktoré takéto vnímanie prináša. Spoločensky akceptovaný obraz muža a ženy sa mení a deliace čiary medzi nimi sa rozmazávajú až miznú. Dôležité je cítiť sa sám/a v sebe dobre a spokojne ako ľudská bytosť a toto bytie nie je nevyhnutné „škatuľkovať” do nejakej kategórie.

Už žiadne tabu

Zdroje, z ktorých sa mladí ľudia dozvedajú o vzťahoch a prebúdzajúcej sexualite sa postupne menia. Pre generáciu Y boli jedným z dôležitých zdrojov týchto informácií okrem rovesníkov aj mládežnícke časopisy. Možno si niektorí/é pamätáte na časopis Bravo s prílohou „zakázané strany”, kde sa písalo o prvých vzťahoch, láskach, sexe a nežnostiach. Dnes už sa k týmto témam nie je problém dostať, všetko sa totiž dá nájsť na internete. A v tomto prostredí nič nie je tabu. 

Medzi obľúbené oddychové činnosti mladých ľudí patrí počúvanie podcastov, čo v rámci multitaskingu môžu robiť kedykoľvek, kdekoľvek a pri akejkoľvek činnosti. Samozrejme, nesmú chýbať ani také, ktoré sa venujú téme vzťahov a sexuality. K populárnym patria podcasty jauuu, PS: to bolelo, Láva podcast, Tri neznáme, Dvaja odvážne, Sexuálna výchova… 

Obr. 1: Populárny podcast o vzťahoch jauuu, PS: to bolelo
Obr. 1: Populárny podcast o vzťahoch jauuu, PS: to bolelo

Ako naznačuje obsah podcastov, rozprávať sa o vzťahoch a sexuálnom živote už nie je hanba. Alebo by už aspoň nemala byť. Je to integrálna súčasť ľudského života a mladí ľudia potrebujú relevantné informácie z týchto oblastí, aby dokázali viesť zdravý vzťahový a sexuálny život. Súčasná mladá  generácia otvorene rozpráva a tým zároveň prispieva k normalizovaniu rôznych vecí, ktoré sa vo vzťahoch dejú – otvorené vzťahy (jedná sa o nemonogamný vzťah založený na otvorenosti, úprimnosti, tolerancii a vzájomnej dohode. Existuje mnoho jedinečných podôb, ako môžu otvorené vzťahy fungovať, každá z nich záleží predovšetkým na konkrétnej dohode konkrétnych ľudí. V porovnaní s polyamóriou však je v  otvorenom vzťahu väčšinou ústredný jeden vzťah, ktorý je akoby kľúčovejší, ako tie ostatné), kamaráti s výhodami (ide o kamarátsky vzťah, ktorého súčasťou je aj sex), one night stand (sex na jednu noc), vzťahy osôb rovnakého pohlavia, single by choice (vedomé rozhodnutie zostať nezadaný/á) a mnoho iného. Stále viac a viac sa vynárajú i novšie fenomény.

Širší a otvorenejší pohľad

Na sociálnych sieťach sú virálne videá, ktoré ukazujú život mladých žien alebo mužov s o niekoľko dekád staršími osobami. Videá ukazujú, že nejde o chvíľkový rozmar, ale vážny vzťah, ktorý môže pokračovať svadbou a v niektorých prípadoch i splodením potomstva. 

Prečo mladí ľudia do takýchto vzťahov vstupujú a čo v nich hľadajú? Motívy môžu byť rôzne, no môžeme sa domnievať, že medzi ne patrí túžba po stabilite (aj finančnej) a zázemí, ktoré si vo vzťahoch s rovesníkmi nájdu obtiažnejšie. Zavážiť môže aj vzhľad, keďže ľudia dnes vďaka estetickým zákrokom, kozmetike či vhodne zvoleným outfitom môžu vyzerať mladšie, než je ich reálny vek. Mladí ľudia zas, naopak, môžu často pôsobiť zrelšie a vyzerať staršie. Ďalším faktorom môže byť iný trend generácie Z, ktorý spočíva vo vedomom rozhodnutí nemať žiadne deti. A ak si nájdete o niekoľko dekád staršieho partnera/ku, už sa touto otázkou nemusíte toľko zaoberať. Motívom mladých žien vytvoriť si vzťah so starším mužom môže byť tiež problematický vzťah s otcom (tzv. daddy issues), keďže rodiny a rodinné zázemie, v ktorom súčasná generácia vyrastá, sú omnoho komplikovanejšie ako tomu bolo pár generácií dozadu. Ak by ste sa však na dôvody vzťahu so starším človekomi opýtali samotných mladých ľudí, rodinné či finančné zázemie by pravdepodobne neuviedli.   Svoje motívy však nemusia mať zvedomené. Z ich pohľadu môže ísť naozaj o vzťah dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia a na vek nehľadia.  

Vzťahy sa však neobmedzujú len na spojenie dvoch osôb, ktoré sa majú radi. Môže tiež ísť o spojenie ľudí, ktorí sa romanticky angažujú s viacerými partnermi naraz v jednom čase. Reč je o polyamorii. Polyamoria (z gréckeho πολυ – poly „mnoho alebo veľa” a latinského amor – doslovne „láska”) je požiadavka, praktizovanie alebo akceptácia viacerých ľúbostných vzťahov s plným vedomím všetkých zainteresovaných. Termín polyamoria sa niekedy skracuje na poly a je popisovaná ako konsenzuálna, etická alebo zodpovedná nemonogamia.

Polyamoria má viacero modelov, no najznámejšie sú tri. V hierarchickom modeli sa dvaja ľudia, ktorí majú spolu vzťah dohodnú, že budú mať ďalšie vzťahy, no ten ich ostane hlavný. V multiplicitnom modeli sú všetky vzťahy rovnocenné. Tretí model je slobodnejší až anarchistický, vzťahy a láska v ňom nemajú štruktúru.. To, čo sa ukazuje pre fungovanie polyamorie ako kľúčové, je tolerancia, vedomý súhlas, otvorená komunikácia a rešpektovanie seba a ostatných vo vzťahu. Najznámejšou osobou v česko-slovenskom kontexte, ktorá mala verejný coming out o tom, že žije v polyamornom vzťahu, je herečka Tereza Těžká, známa aj z dokumentu V síti. 

Obr. 2: Tereza Težká o polyamórii, zdroj: https://www.instagram.com/tv/CKFHBwvlEEe/
Obr. 2: Tereza Težká o polyamórii, zdroj: https://www.instagram.com/tv/CKFHBwvlEEe/

Skúste si to predstaviť. Máte napríklad rovnocenný vzťah s dvomi ďalšími osobami – dajme tomu mužom a ženou. Takýto vzťah tak vyžaduje starostlivosť o 4 súbežné vzťahy – váš vzťah s mužom, váš vzťah so ženou, vzťah ženy a muža a vzťah vás troch.. A všetky tieto vzťahy je potrebné budovať, otvorene v nich komunikovať a riešiť situácie, ktoré prinášajú.. Znie to komplikovane? Určite áno, veď občas je náročné zvládnuť starostlivosť o vzťah len s jednou osobou.. 

Čo však ľudia v polyamornych vzťahoch vyzdvihujú, je skutočnosť, že vďaka vzťahu s viacerými osobami majú možnosť objavovať rôzne stránky vlastného ja. Také stránky, ktoré by iba pri jednom partnerovi neboli schopní objaviť, pretože tento partner im zrkadlí iba istú časť ich osobnosti. Trochu to pripomína posadnutosť sebapoznávaním, o ktorej sme už písali v trende “supervyhorená generácia”. Polyamorné vzťahy tiež rozvíjajú empatiu, keďže vyžadujú zvýšené nároky na komunikáciu, pochopenie potrieb druhých a ich rozdielnych pohľadov na situácie. Polyamorní jedinci sú tak často viac otvorení, lepší v komunikácii, nastavujú si hranice, prekonávajú sami seba a viac smerujú k osobnostnému rastu. 

Dôvodov, prečo mladí ľudia vstupujú alebo experimentujú s polyamoriou, môže byť viacero. Nefunkčné monogamné vzťahy a veľká miera rozvodovosti; komplikované rodinné pomery; predlžovanie života, kedy ideál – jeden partner na celý život, je ťažko dosiahnuteľný; sexuálne experimentovanie bez výčitiek; sociálne siete a tiež väčšia možnosť cestovať a stretávať rôznych ľudí, s ktorými majú jedinečné a intenzívne zážitky, ktoré prerastajú do zamilovanosti.

Aj na Slovensku sú ľudia, ktorí žijú v polyamorných vzťahoch, čo potvrdzuje aj výskum Mgr. Denisy Hnatkovičovej, v ktorom skúmala prechody ľudí od monogamie k polyamorii.

Sociálne siete tiež prispievajú k scitlivovaniu v téme vzťahov ľudí s rôznou rodovou identitou. Mladí ľudia sa najmä prostredníctvom videí na sieti Tiktok snažia ukázať, že transrodoví, genderfluidní, nebinárni či iní ľudia, ktorí sa neidentifikujú striktne ako žena alebo muž, sú rovnakí ako ostatní a rovnako riešia vzťahy a všetko s nimi spojené. Vo videách sa často hovorí o tom, čím si títo ľudia v oblasti vzťahov prechádzajú, aká je sexualita ich a ich partnerov/iek či ako na ich vzťahy reaguje rodina a okolie. A najmä, že je úplne v poriadku sa akokoľvek identifikovať, lebo každý/á si zaslúži milovať a byť milovaný/á taký/á, aký/á je.

Svoj vzťah takto prezentoval aj mladý pár Emma Lacová a Marián (Majlo), ktorý mal coming out. Už však nie sú spolu.

Obr. 3: Emma Lacová a Majlo, zdroj: https://www.instagram.com/p/CGIP-yupTrP/
Obr. 3: Emma Lacová a Majlo, zdroj: https://www.instagram.com/p/CGIP-yupTrP/
Nové pravidlá

Ak sa pozrieme na tieto fenomény zo širšieho pohľadu, naznačujú nám, ako sa vzťahy menia. 

Prevláda v nich väčšia autenticita a otvorenosť. Láska a sexualita sú vnímané čoraz viac ako bezhraničné. Nezáleží na tom, ako človek vyzerá fyzicky. Dôležitá je láska k sebe aj k iným, prijímanie seba aj iných, sloboda v tom, čo môžem a súbežne to normalizovať. Mladí nevnímajú vzťahy ako priestor, kde im má niekto druhý naplniť ich potreby. Predstavujú skôr cestu, na ktorej môžu lepšie spoznať a pochopiť samých seba, prežívať všetky emócie, aj tie nepríjemné a namiesto ich potláčania s nimi pracovať. Sebapoznanie je dôležité, mladí často najprv potrebujú objaviť, čo im vyhovuje a ako chcú veci mať, chcú mať zdravý vzťah k sebe a až potom budovať zdravé vzťahy aj s inými.

Ako veľký životný krok nevníma už len svadba do 35 roku života, ale napríklad aj schopnosť vedieť identifikovať a ukončiť toxický vzťah. Existuje mnoho virálnych videí, ktoré poukazujú na tzv. „red flags” alebo akési výkričníky, ktoré upozorňujú na možné toxické a nezdravé správanie vo vzťahoch. 

 

Obr. 4: Míľniky v živote ženy, zdroj: https://www.instagram.com/p/CYJrIzIsq-o/
Obr. 4: Míľniky v živote ženy, zdroj: https://www.instagram.com/p/CYJrIzIsq-o/

Vzťahy sú tiež oveľa vyváženejšie a prispôsobené na mieru ľuďom, ktorí vo vzťahu sú. Miestami ide až o búranie tradičných rolí a opúšťanie normatívnych pravidiel a vytváranie svojich vlastných. V polyamorii je to dokonca vytváranie vlastných výrazov ako „komperzia“. Toto slovo popisuje stav radosti, keď jedinec vidí alebo vie o tom, že jeho partner/ka je šťastný/á v prítomnosti niekoho iného.

Superstraight

A tak ako každý trend, aj trend tekutých vzťahov má svoj antitrend. Ten sa spája s tradičným nazeraním na svet, vzťahy a rodinu. Ide o prirodzenú reakciu spojenú s túžbou držať sa niečoho známeho, niečoho, čo je tu už dlho. Takýto prístup pomáha odburávať  pocit stratenosti, zmätenosti, strachu a bezhraničnosti vo svete, v ktorom je všetko dovolené. Preto sú tu jasné pravidlá, ktoré striktne hovoria, čo je a čo nie je vo vzťahoch dovolené, aký je ich účel a ako majú vyzerať. Na sociálnej sieti Tiktok sa šírila iniciatíva pod názvom „super-straight” (pozn. v preklade niečo ako super hetero),  ktorej šíritelia si vytvorili vlastnú sexuálnu identitu ako protiklad k LGBTQ komunite. Identifikovať sa ako super-straight znamená odmietať vzťah s trans človekom. Videá s takýmto obsahom však boli nahlasované, označené ako transfobické a stiahnuté zo siete Tiktok i Reddit.

Obr. 5: Super-straight, zdroj: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/04/how-super-straight-started-culture-war-tiktok/618498/
Obr. 5: Super-straight, zdroj: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/04/how-super-straight-started-culture-war-tiktok/618498/

Polyamorné, homosexuálne či vzťahy osôb s rôznou rodovou identitou sú širšou verejnosťou stále spoločensky stigmatizované a ľudia, ktorí žijú v takýchto vzťahoch, sú mnohokrát diskriminovaní. Iba málo z nich je ochotných o svojich vzťahoch či identite otvorene hovoriť, obzvlášť na Slovensku. Robia tak najmä v online svete, kde sú ako doma. Tam je komunita mladých zväčša veľmi akceptujúca a tolerantná a napomáha tak k normalizovaniu týchto vzťahov aj v „offline” prostredí.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 23.12.2021

Spracovali: Alena Tomanová, Soňa Turanová, Jana Miháliková, Maty Mihaľko, Ellen Anthoni

Jazyková korektúra: Andrea Sihelská

Všetky obrázky sú použité na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi je vyššie zverejnený trend/sonda.

Zber dát prebiehal vďaka sieti mladých trendspotterov. Prieskum trendov bol realizovaný v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže