Trendy a potreby mládeže

TRENDY A POTREBY MLÁDEŽE

Neexistujú univerzálne metódy a prístupy, na ktoré reagujú všetci mladí ľudia. Mládež je nesmierne rôznorodá skupina. Citlivo zachytávať, čo sa deje v jednotlivých skupinách mládeže, analýza ich potrieb a tlmočenie týchto potrieb rôznym aktérom (politikom, vzdelávateľom, zamestnávateľom a i.) je oblasť, kde vieme poskytnúť skúsenosti a informácie.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

  • mladí ľudia – generácia Z
  • potreby a trendy mladých ľudí z pohľadu zamestnávateľov a i. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *