Ako adaptovať aktivity pre Gen Z?

8. – 10. jún 2022, Suchá nad Parnou (SK)

Pozývame Vás na školenie na témy trendy, design thinking a future literacy v termíne 8. – 10. jún 2022 v Suchej nad Parnou (SK), ktoré organizujeme v rámci projektu Marker Next Level. Školenie začne o 15:00 a bude končiť o 13:00. Na školenie sa treba prihlásiť najneskôr do 8. mája 2022

O čom školenie bude?

Počas školenia sa budeme venovať téme aktuálnych trendov v životnom štýle mladých ľudí. Pozrieme sa na špecifiká jednotlivých generácií vrátane generácie Z a Alfa, ako reagujú na súčasné dianie a rýchlo meniaci sa svet. Budeme sa prostredníctvom design thinkingu zamýšľať, na čo by sme mali reagovať a ako našu činnosť adaptovať alebo transformovať, aby bola pre mladých kvalitnejšia a adresnejšia. A ideálne odídeme s nejakým nápadom prototypu služby, či zmeny, ktorú budeme môcť v najbližšom období vyskúšať. 

Po školení sa uskutoční ešte 2 hodinové online stretnutie, kde spoločne zhodnotíme, ako sa darí zavádzať inováciu do praxe. Termín online stretnutia bude dohodnutý s vybranými účastníkmi.

Čo Vás na školení čaka?

  • dozviete sa, čo sú aktuálne potreby a trendy v životnom štýle mladých  a akú formu intervencie aktuálne potrebujú
  • zistíte, aké kompetencie potrebujú mladí ľudia rozvíjať v rýchlo meniacom sa svete v rámci všetkých zmien, ktoré sa v spoločnosti dejú
  • spoznáte možné prejavy zmien, ktorými žije generácia Z a ako lepšie porozumieť tej generácii, ktorá prichádza 
  • zamyslíte sa, čo z toho aktuálnych trendov aplikovať do svojej práce s mladými 
  • prostredníctvom design thinkingu si vyskúšate navrhnúť konkrétne riešenia s prihliadnutím na princípy kvality práce mládežou a trendov mladých ľudí
  • s online podporou odpilotujete adaptované alebo transformované riešenia vo svojej práci s mladými

Pre koho je školenie určené?

Pracovníkov s mládežou, koordinátorov ŽŠR, mládežnícke organizácie, kariérových a výchovných poradcov, reprezentantov samospráv, učiteľov… Môže sa prihlásiť ktokoľvek, kto pracuje s mladými ľuďmi a pôsobí v nejakej organizácii/inštitúcii.  Na školenie sa môžu prihlásiť aj dvaja za jednu organizáciu.

Školenie je určené účastníkom zo Slovenskej a Českej republiky.

Koľko to stojí?

Účastnícky poplatok za školenie je 35 €/osobu. Ak pôjdete dvaja za organizáciu/inštitúci, tak je poplatok 30€/osobu.

Ubytovanie, strava a cestovné náklady sú preplatené. Školenie je spolufinancované z grantového programu Erasmus+.

Školitelia

Tomáš Pešek

Dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a hľadá inovatívne cesty ako ich rozvíjať. Najviac si rozumie s neformálnym vzdelávaním, koučingom a zážitkovou pedagogikou v ktorých dlhodobo pôsobí. Lektoruje vo viacerých programoch (napríklad www.markercs.cz, www.komenskehoinstitut.sk, www.kurztransition.eu) a vedie aj dlhodobý výcvik pre učiteľov o využívaní koučovacieho prístupu v školskom prostredí. Je speakrom na rôznych konferenciách, kde hovorí najčastejšie o mladej generácii, aktuálnych trendoch mladých a ako ich pripraviť na budúcnosť. Má rád dlhodobé vízie, dôraz na kvalitu a projekty s reálnym presahom. Viac tu

Alena Tomanová

Neformálnemu vzdelávaniu v oblasti práce s mládežou sa venuje od 2008. Má skúsenosti s rôznymi témami, ako napr. uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vytváranie kompetenčných profilov, prinášanie inovácií alebo zavádzanie systému kvality do organizácie či zážitková pedagogika. Je spoluautorkou viacerých publikácií, výskumov a príručiek – Trendy v životnom štýle mladých (2018), Kvalita práce s mládežou na Slovensku (2019), Hrdinovia všedného dňa (2019), Developing Youth Work Innovation (2019), Cesta za kvalitou (2021), Novovynárajúce sa trendy v živote mladých ľudí na Slovensku v rokoch 2019 – 2021 (2021). V YouthWatch vedie tému novovynárajúcich sa trendov v živote mladých ľudí, spolupodieľa sa na vedení siete trendspotterov a školí učiteľov v dlhodobom vzdelávaní neformálneho vzdelávania Marker pre učiteľov.

 

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

YouthWatch, Slovenská republika