YoDEL

Trendy a potreby mládeže

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii – YoDel, kde v strede záujmu stojí mladý človek a výzvy, ktoré práca s mladými ľuďmi prináša.

Prečo projekt vznikol

Žijeme v dobe zmien, ktoré sa neustále zrýchľujú. Množstvo zamestnaní zanikne a väčšina takých, v ktorých mladá generácia strávi veľkú časť svojho života, ešte ani neexistuje. Na čo teda máme mladých do budúcnosti pripravovať? Menia sa aj spoločenské normy a to, ako dokážeme pracovať s mladými ľuďmi, veľmi ovplyvní, akú spoločnosť budeme spoločne tvoriť. A tak potrebujeme s mladými držať krok, snažiť sa porozumieť svetu, v ktorom žijú a hľadať a skúšať nové cesty a spôsoby, ako ich rozvíjať.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

V spolupráci s organizáciou V.I.A.C. a ANEV chceme priniesť relevantným cieľovým skupinám dôležité informácie a poznanie, na základe ktorého dokáže meniť kvality a služby poskytované mládým ľuďom s cieľom ich lepšieho uplatnenia v spoločnosti a na trhu práce.

Aktivity projektu

Každý rok prinášame konferenciu pre pracovníkov s mládežou, zamestnávateľov, predstaviteľov samospráv a formálneho vzdelávania.

V roku 2022 vďaka finančnej podpore programu Erasmus + budeme konferenciu realizovať medzinárodne v termíne 26. – 28. apríla 2023 v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií poskytneme postupne na stránke yodel.sk

Výstupy projektu

Kontakt na nás

V prípade záujmu o viac informácií alebo zavádzanie kvality aktivít v práci s mládežou nás kontaktujte na tomas.pesek@youthwatch.sk.

Realizátori projektu

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovenská republika

YouthWatch, Slovenská republika

ANEV, Česká republika

Projekt podporili

Partneri projektu: AmCham, Embassy of the United states of America, Deutsche Telekom services Europe, IBM, IUVENTA, MŠVVaŠ SR, Nestlé

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +