YoDEL

Trendy a potreby mládeže

Konferencia o nových prístupoch k mladej generácii – YoDel, kde v strede záujmu stojí mladý človek a výzvy, ktoré práca s mladými ľuďmi prináša.

ZMENA: YoDel sa presúva na neurčito

Termín YoDel sa presúva na neurčito. To neznamená, že rezignujeme na témy, z dlhodobého hľadiska nám prídu dôležité. Ani na formát konferencie. Iba sme sa ju vo svetle aktuálneho diania rozhodli preložiť.

Vnímame, že mnohí, ktorí aj po minulé roky na konferenciu chodili, aktuálne množstvo času a energie venujú pomoci ľuďom na úteku pred vojnou. Nevieme, ako dlho to ešte bude trvať, no vnímame, že to bude téma ešte určite minimálne najbližšie mesiace. Preto sme sa rozhodli konferenciu preložiť na, dúfame, „pokojnejšie“ obdobie. A aj my v organizačnom tíme tak budeme môcť teraz nasmerovať našu energiu tam, kde je ju naliehavejšie treba. Ďakujeme za porozumenie a prihlásime sa s novým termínom, keď ho stanovíme (predpokladáme jeseň 2022 alebo jar 2023).

Prečo projekt vznikol

Žijeme v dobe zmien, ktoré sa neustále zrýchľujú. Množstvo zamestnaní zanikne a väčšina takých, v ktorých mladá generácia strávi veľkú časť svojho života, ešte ani neexistuje. Na čo teda máme mladých do budúcnosti pripravovať? Menia sa aj spoločenské normy a to, ako dokážeme pracovať s mladými ľuďmi, veľmi ovplyvní, akú spoločnosť budeme spoločne tvoriť. A tak potrebujeme s mladými držať krok, snažiť sa porozumieť svetu, v ktorom žijú a hľadať a skúšať nové cesty a spôsoby, ako ich rozvíjať.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

V spolupráci s organizáciou V.I.A.C. a ANEV chceme priniesť relevantným cieľovým skupinám dôležité informácie a poznanie, na základe ktorého dokáže meniť kvality a služby poskytované mládým ľuďom s cieľom ich lepšieho uplatnenia v spoločnosti a na trhu práce.

Aktivity projektu

Každý rok prinášame konferenciu pre pracovníkov s mládežou, zamestnávateľov, predstaviteľov samospráv a formálneho vzdelávania.

V roku 2022 vďaka finančnej podpore programu Erasmus + budeme konferenciu realizovať medzinárodne. Viac informácií poskytneme postupne na stránke yodel.sk

Výstupy projektu

Kontakt na nás

V prípade záujmu o viac informácií alebo zavádzanie kvality aktivít v práci s mládežou nás kontaktujte na tomas.pesek@youthwatch.sk.

Realizátori projektu

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovenská republika

YouthWatch, Slovenská republika

ANEV, Česká republika

Projekt podporili

Partneri projektu: AmCham, Embassy of the United states of America, Deutsche Telekom services Europe, IBM, IUVENTA, MŠVVaŠ SR, Nestlé

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +