Mentoring a supervízia

Chcete, aby mali vaše školenia lepší dopad alebo ste vedeli efektívnejšie využívať metodiky pri práci s mládežou? Získajte svojho mentora alebo supervízora z radov YouthWatch, ktorý vám poskytne odborné rady, cennú spätnú väzbu a podporu pri realizácii vášho programu.

Cena: 350 €/ deň (v rámci školenia), 35 €/ hodina