Futures Literacy

„Keď sa ľudia dokážu rozhodnúť, prečo a ako používať budúcnosť, stanú sa schopnejšími odhaliť a vytvoriť dosiaľ neviditeľnú inováciu a transformáciu. Ľahšieprijímajú novosť a experimentovanie. Menej sa obávajú neistoty. Sú pokornejší v potrebe ovládať budúcnosť. Sú viac schopní pochopiť a oceniť potenciál, ktorý prinášajú zmeny.”

– UNESCO, Futures Literacy

 

My ľudia vždy predpokladáme. Budúce generácie však budú musieť viac ako kedykoľvek predtým lepšie porozumieť procesu tvorby predpokladov budúcnosti na úrovni jednotlivca i skupín. To je možné vďaka gramotnosti formovania budúcností. Vďaka nej sa dokážeme lepšie pripraviť na možno nebezpečnú, neistú, ale určite veľmi vzrušujúcu budúcnosť.

Čo to znamená byť gramotným vo formovaní budúcností? 

„Gramotnosť“ pôvodne označovala jednoducho schopnosť čítať a písať, no dnes tento výraz pokrýva oveľa širší rozsah kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) v špecifických kontextoch, ako je „finančná gramotnosť“ alebo „digitálna gramotnosť“. 

Pre gramotnosť formovania budúcností (z anglického prekladu Futures literacy) je špecifickým kontextom ľudská predstavivosť, keďže budúcnosť si možno len predstaviť. Schopnosť označovaná pojmom „gramotnosť formovania budúcností“ je teda schopnosť vedieť si predstaviť budúcnosť.  Je to kompetencia, ktorá umožňuje ľuďom lepšie pochopiť úlohu budúcnosti v tom, čo vidia a robia dnes. Umožňuje nám uvedomiť si zdroje našich nádejí i obáv a zlepšuje našu schopnosť využiť silu obrazov budúcnosti, aby sme mohli lepšie oceniť rozmanitosť sveta okolo nás a rozhodnutí, ktoré robíme. ZDROJ

UNESCO vyhlásilo Futures Literacy za “kľúčovú kompetenciu pre 21. storočie“, ktorá by mala byť prístupná všetkým.

Ako s kompetenciou pracujeme v YouthWatch

Aktivity v tejto oblasti realizujeme vďaka finančnej podpore programu Erasmus +