Com(e)pare - Come and compare how young people in Europe live

Trendy a potreby mládeže

Tento projekt je realizovaný z iniciatívy siete trendspotterov – online komunity mladých ľudí, ktorí spolupracujú s YouthWatch na identifikácii trendov v životnom štýle mladých. Iniciatíva vyvstala najmä z potreby vedieť, čím žijú aj iní mladí ľudia v zahraničí, čo sú ich záujmy, v čom sa odlišujú mladí ľudia a naopak, čo ich spája.

Prečo projekt vznikol

Trendy v živote mladých ľudí na Slovensku riešime spoločne a chceme vedieť, ako to majú mladí ľudia aj inde v rámci Európy. Mladí ľudia majú málo štruktúrovaného priestoru, aby sa bavili a mali možnosť psychicky a emocionálne spracovávať, čo všetko vidia na svojich mobiloch a ako ich to všetko ovplyvňuje (pandémia, vojna, klimatická kríza, kríza identity, nové formy lásky, kríza demokracie….) Veci a udalosti navôkol nás sa veľmi rýchlo menia. Mladí ľudia často pohlcujú obsah na sociálnych sieťach a informácie okolo bez toho, aby sa nad tým vedome a hlbšie zamýšľali. Nemajú čas (občas ani skúsenosť) reflektovať, čo všetko sa naokolo deje, prečo sa to deje a aký to má dopad na ich správanie. Zároveň chceme skúsiť opilotovať, lebo je to zaujímavá forma ako získať ďalšie dáta o aktuálnom živote mladých ľudí, čo vie byť prospešné aj pre výskum trendov.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Ciele výmeny sú zistiť v čom sú rovnakí a rozdielni mladí ľudia z iných krajín, zároveň čím aktuálne žijú aj iní mladí ľudia zo zahraničia a na Slovensku a zistiť, čo sú globálne vplyvy a trendy, ktoré ovplyvňujú správanie mladých ľudí. Radi by sme zistili koľko zaspávame alebo sme popredu v prejavoch nejakých cool trendov, aby sme vyvrátili alebo potvrdili trend, že to čo sa deje na západe bude na Slovensku o 30 rokov a čo sú najpálčivejšie témy, ktoré trápia mladých ľudí v rámci Európy a zvedomiť si nejaké globálne trendy, ktoré nás ovplyvňujú. Chceme sa ponoriť do niektorej vybranej najpálčivejšie témy viac do hĺbky (napr. duševné zdravie, fluidné identity alebo niečo čo vyvstane) a pozrieť sa, aký to môže mať dopad na mládež, prípadne čo to znamená pre budúcnosť.

Aktivity projektu

  • APV – prípravné stretnutie partnerov
  • Výmena Com(e)pare

Výstupy projektu

  • Pilotná medzinárodná sieť Trendspotterov

Kontakt na nás

  • V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Matyho Mihaľka, maty.mihalko@youthwatch.sk
  • Ďalší zapojení: Lívia Zajaková, Alena Tomanová, Alexandra Kurišová
  •  

Realizátori projektu

  • YouthWatch, SK

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+