Odporúčania pre oblasť práce s mládežou 

Novovynárajúce sa trendy v živote mladých ľudí na Slovensku v rokoch 2019 – 2021

Publikácia poskytuje prehľad vybraných trendov zachytených v rokoch 2019 – 2021. Je určená všetkým, ktorí sa profesionálne či dobrovoľne venujú mladým ľuďom, alebo rozhodujú o opatreniach, ktoré sa života mladých priamo dotýkajú. Zamysleli sme sa tiež nad výzvami, ktoré sú s trendmi spojené – na čo myslieť a čoho si byť vedomí, keď sa budeme v týchto tematických oblastiach pohybovať. V publikácii nájdete aj pokus o vytvorenie plastického obrazu o živote mladých ľudí na Slovensku v čase pandémie.