Rozšírenie a rozvoj siete Trendspotterov

Trendy a potreby mládeže

Národný projekt zameraný na rozšírenie a rozvoj siete trendspotterov, pričom kľúčovou úlohou projektu je rozvoj špecifických zručností Trendspotterov v oblastiach oblastiach “Obsahová práca zameraná na Trendspotting”, “Komunikácia”, “Práca v skupine”, “Mediálna gramotnosť” a “Futures Literacy”.

Prečo projekt vznikol

V roku 2020 sme vytvorili sieť Trendspotterov, tj. sieť mladých ľudí, ktorí nám pomáhajú mapovať trendy mládeže s cieľom poskytovať tieto informácie pre kľúčových hráčov v práci s mládežou (politici, samosprávy, pracovníci). Tým nám sieť pomáha napĺňať posilnenie postavenia mládeže, ktorá tak spolurozhoduje o svojej budúcnosti. Spolupráca so sieťou Trendspotterov funguje obojsmerne, my ich vzdelávame, oni nám pomáhajú rozumieť mladým ľuďom a reflektovať na ich potreby a správanie a tieto poznania šíriť ďalej.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Ciele projektu:

 • Rozšíriť a posilniť sieť trendspotterov rozšírením členskej základne, rozvojom ich kompetencií, dlhodobou a systematickou podporou a mentoringom s cieľom posilnenia postavenia mladých ľudí v spoločnosti.
 • Vytvoriť opis 4 sônd a trendov v živote mladých ľudí cez pravidelný zber dát a rozvoj členov siete trendspotterov s cieľom skvalitnenia práce s mládežou.
 • Šíriť sondy a trendy v živote mladých ľudí zástupcom rôznych sektorov (mládežnícky, školský, business, psychológovia) cez stretnutia a online webináre s cieľom prepájania sektorov s ohľadom na potreby mladých ľudí.

Cieľové skupiny projektu:

 • mladí ľudia zapojení v sieti Trendspotterov
 • zástupcovia mládežníckeho sektora
 • učitelia
 • business sektor

Aktivity projektu

 • Nábor nových členov skupiny Trendspotterov
 • Dlhodobý vzdelávací program a zber dát prostredníctvom webinárov
 • Pobytové podujatie Trendspotterov
 • Pravidelná mentoringová činnosť a fokusové diskusie
 • Tvorba sônd
 • Prezentácia mládežníckemu sektoru a ďalším stakeholderom

Výstupy projektu

DemoHRÁČ v číslach:

 • 35 mladých ľudí v sieti Trendspotterov
 • 50 pracovníkov s mládežou, ktorí budú príjemcami informácií o trendoch mladých ľudí
 • 17 webinárov a vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí
 • 4 trendy mládeže

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Světlanu Offermann cez info@youthwatch.sk

Ďalší zapojení: Alena Tomanová, Matúš Mihaľko, Jana Miháliková, Soňa Turanová

Realizátori projektu

 • YouthWatch, SR

Realizované vďaka

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.