Rozvoj Trendspotterov

Trendy a potreby mládeže

V podpore Trendspotterov vidíme obrovský prínos. Vďaka sieti, ktorú aktuálne spravujeme, dokážeme efektívne podporovať rôzne kompetencie mladých ľudí. Súčasne tým prispievať k tvorbe informačnej základne pre rôzne sektory zachytávaním trendov mládeže.

Prečo projekt vznikol

V rámci siete Trendspotterov riešime rôznorodé témy od voľného času, cez politiku, vzťahy až po sexualitu, či identitu. Sú to veľmi citlivé témy, ktoré s mladými ľuďmi otvárame a ako aj oni sami tvrdia, nik okrem priateľov sa s nimi o týchto témach nebaví. Zároveň si mladí v skupine uvedomujú, že sa pohybujú v názorových bublinách a okrem toho, že tieto diskusie slúžia ako podklad pre nás pre mapovanie trendov mládeže, sú pre nich kľúčovým rozvojovým nástrojom a pomáhajú im, aby videli a rozumeli rôznorodosti ich rovesníkov. Základnou pridanou hodnotou skupiny Trendspotterov je ich rôznorodosť (vek, regióny, záujmy, dedina-mesto, pracujúci-študenti, vierovyznanie…) a preto potrebujeme vytvoriť dostatočne bezpečné prostredie, v ktorom sú rešpektovaní a cítia sa dostatočne bezpečne s nami zdieľať s nami neanonymne svoje názory a postoje. Na základe reflexie s Trendspottermi aktuálne zaradenými v sieti, sme identifikovali kompetencie, ktoré u nich potrebujeme posilniť a tým zabezpečiť prostredie, v ktorom dokážeme ísť viac do hĺbky pri štruktúrovaných rozhovoroch a skupinových diskusiách.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Ciele projektu:

 • Realizovať dlhodobý rozvojový program pre Trendspotterov (tj. mladých ľudí v sieti Trendspotterov zachytávajúcich trendy mládeže) zameraný na rozvoj ich osobnostných, sociálnych a profesijných kompetencií, tým zabezpečiť posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti
 • Vytvoriť opis 6 sônd a trendov mládeže a ten komunikovať relevantným aktérom práce s mládežou s cieľom skvalitnenia práce s mládežou
 • Vytvoriť metodiky pre vzdelávacie podujatia Trendspotterov s cieľom mať udržateľné nástroje pre efektívne fungovanie siete cez rozvoj jej členov.

Cieľové skupiny projektu:

 • mladí ľudia zapojení v sieti Trendspotterov
 • zástupcovia mládežníckeho sektora

Aktivity projektu

 • Dlhodobý vzdelávací program a zber dát prostredníctvom webinárov
 • Pobytové podujatie Trendspotterov
 • Pravidelná mentoringová činnosť a fokusové diskusie
 • Tvorba 6 sônd popisujúcich trendy a život mládeže
 • Prezentácia mládežníckemu sektoru

Výstupy projektu

Rozvoj Trendspotterov v číslach:

 • 45 mladých ľudí zapojených v sieti Trendspotterov
 • 50 zástupcom mládežníckych organizácií
 • 21 vzdelávacích podujatí pre Trendspotterov
 • 6 popísaných novozachytených sônd života mladých ľudí
 • 4 interné metodiky vzdelávania Trendspotterov v špecifických kompetenciách (Obsahová práca zameraná na Trendspotting, Komunikácia, Práca v skupine, Sebarealizácia a sebarozvoj)

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Světlanu Offermann cez svetlana.offermann@youthwatch.sk

Ďalší zapojení: Alena Tomanová, Lucia Szorád, Soňa Turanová, Jana Miháliková

Realizátori projektu

 • YouthWatch, SR

Realizované vďaka

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.