Náš príbeh

Sme nadšenci pre prácu s mládežou a mladých ľudí. Sledujeme trendy v ich živote, inovácie vo vzdelávaní, podporujeme angažovanosť mladých ľudí a ovplyvňujeme mládežnícku politiku. Pre niektorých z nás je práca s mládežou poslaním a záľubou už od 90-tych rokov, iní sme na tento vlak naskočili neskôr. V roku 2015 sme sa rozhodli, že založíme organizáciu YouthWatch, ktorej cieľom bude prispievať k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Veríme v mladých ľudí a vnímame nutnosť rozumieť a poznať ich potreby, zdieľať ich s komunitou ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú. Podporujeme zmeny na úrovni politík, aby sa mladým ľuďom žilo lepšie a mali príležitosti byť plnohodnotnými a aktívnymi členmi spoločnosti.

4 piliere

mladeznicka politika
kvalita prace s mladezou
obcianstvo a aktivita
trendy a potreby

VÍZIA

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí aktívne spoluvytvárajú svet okolo seba, sú vnímaní ako dôležitá súčasť spoločnosti a náležite podporovaní.

POSLANIE

Prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.