Šlabikár NFV

Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je prvá metodická príručka k neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v československom kontexte. Ako pomôcka môže slúžiť najmä tým, ktorí organizujú rôzne vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí v rôznych kontextoch.

Digitálnu verziu Šlabikára je možné si bezplatne stiahnuť na webe www.slabikarnfv.eu alebo cez odkaz nižšie.

K dispozícii je aj tlačená verzia, ktorú si za cenu 10 EUR/výtlačok môžete objednať cez objednávkový formulár chcemslabikar

K Šlabikáru sme tiež vytvorili aj hravý e-learning, ktorý vám pomôže zorientovať sa v téme kompetencií a stanovovania vzdelávacích cieľov. E-learning takisto nájdete na stránke ww.slabikarnfv.eu

Čo je dôležité pre kvalitné vzdelávanie?​

Je mnoho vecí, ktoré je potrebné zohľadniť, aby sme mohli hovoriť o kvalitnom neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Kľúčové však je, či máme jasno v tom, čo chceme u mladých ľudí rozvíjať − teda vedieť, čo je zmyslom vzdelávania aktivít, ktoré pre mladých pripravujeme. Ako doplnok k publikácii Šlabikár neformálneho vzdelávania sme preto pripravili e-learning, ktorý slúži ako pomôcka na zorientovanie sa v téme kompetencií a stanovovania vzdelávacích cieľov.