Trendy

V životnom štýle mladých

YouthWatch spolu s trendovou agentúrou Trendwolves (Belgicko) zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Výsledkom sú informácie o nových prístupoch napr. v trávení voľného času, uvedomelom stravovaní, občianskom aktivizme a v iných oblastiach.

Výstupom sú informácie o niekoľkých trendoch, ktoré reflektujú zmeny v životnom štýle mladých ľudí na Slovensku. Informácie sú získané z rozhovorov s mladými ľuďmi a doplnkovým zisťovaním cez siete spolupracujúcich organizácií. Belgický partner s dlhoročnou skúsenosťou umožňuje porovnávať získané dáta o Slovákoch a Slovenkách s európskym kontextom a poskytuje významnú metodologickú podporu. Všetky použité obrázky v tejto sekcii na stránke YouthWatch sú použite na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi sú práve nižšie zverejnené trendy a sondy.

Trend je zmena v správaní, postojoch, hodnotách mladých ľudí, súčasnej generácie.
Sonda je prieskum do života mladého človeka. Zaujímavé informácie, ale nemusia byť trendom.