Kvalita v práci s mládežou

V YouthWatch sa dlhodobo a systematicky venujeme aj téme kvality v práci s mládežou. Naša metodológia vychádza z výstupov expertnej skupiny Európskej komisie pre systémy kvality v oblasti práce s mládežou, ktorej súčasťou bol aj Tomáš Pešek, spoluzakladateľ našej YouthWatch a nášho projektu Youth Work Quality Focus. V rámci neho sme venovali téme nastavovania indikátorov kvality a metodiku sme bližšie popísali aj v našej publikácii Cesta za kvalitou. V rámci témy Kvality práce s mládežou vám ponúkame tri oblasti spolupráce. Veríme, že si z nich vyberiete.

Workshop k téme kvality v kontexte práce s mládežou

Zapojte sa do interaktívneho workshopu, ktorý vás hlbšie uvedie do témy kvality v práci s mladými ľuďmi a v rámci ktorého sa naučíte, ako a podľa čoho ju nastaviť v organizáciách.

Rozsah workshopu: 1,5 – 3 hod.
Kapacita: Vhodné pre skupinu do 20 účastníkov
Cena: 350 eur* (V prípade potreby cestovať viac ako 100 km od Bratislavy počítajte s dodatočnými cestovnými nákladmi)

Nastavovanie systému kvality v organizácii

Potrebujete nastaviť systém kvality v organizácii? Ide o pomerne komplexný proces, ktorý zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. V úvodnom stretnutí sa lepšie oboznámime s vašou organizáciou a následne nadizajnujeme proces spolupráce na mieru. Jedným zo základných kameňov nastavenia systému kvality a jej budovania v organizácii je úvodné školenie v rozsahu 2 dní. Je dôležité, aby všetci kľúčoví aktéri v organizácii rozumeli systému kvality rovnako a vedeli, aký je jeho cieľ. Aj vďaka tomu budú môcť ovplyvniť, na ktorých oblastiach sa systém kvality začne budovať. V rámci nastavovania systému je potrebná aj individuálna práca tímu v organizácii a následné konzultácie a mentoring s našimi expertmi z YouthWatch.

Cena: 3 000 eur*

Chcem lepšie pochopiť nastavenie kvality práce s mládežou

Ak ste si vybrali z našej ponuky, napíšte nám, či máte záujem o workshop alebo nastavovanie systému kvality vo vašej organizácii na e-mailovú adresu tomas.pesek@youthwatch.sk alebo zavolajte na číslo: 0908 979 939.

Ak vás naša ponuka školení zaujala, ale potrebovali by ste ho vyladiť inak alebo podľa vašich predstáv, radi s vami prediskutujeme rôzne možnosti spolupráce.


Chcete vedieť viac o našom projekte Youth Work Quality Focus?

Stiahnite si našu publikáciu Cesta za kvalitou

Viac o našom projekte

Výstup expertnej skupiny EK pre systémy kvality v oblasti práce s mládežou 

* Ceny sú nastavené pre neziskový sektor.