Youth Work Quality Focus

Kvalita práce s mládežou

Pomáhame organizáciám prinášať a merať kvalitu svojich aktivít v práci s mládežou vďaka využitiu zahraničného nástroja na meranie kvality KEKS.

Prečo projekt vznikol

Kvalitu práce s mládežou vnímame ako kľúčovú pre rozvoj mladých ľudí ako i samotnú prácu s mládežou. V česko-slovenskom prostredí aktuálne neexistujú mechanizmy, ktoré by organizáciám pracujúcim s mládežou pomohli nastaviť kritéria kvality aktivít a následne ich vyhodnocovať. Švédsky model organizácie KEKS na tento problém reaguje overeným systémom merania kvality aktivít. Tento model vznikol z iniciatívy troch organizácií pracujúcich s mládežou. Organizácie si stanovili kritéria popisujúce kvalitu ich aktivít, vďaka čomu mohli jasnejšie prezentovať svoje výsledky. Zároveň im to umožnilo vidieť, na ktorých oblastiach ich činností je potrebné pracovať.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Zámerom projektu je prispieť k skvalitneniu práce s mládežou. Cieľmi projektu sú:

 • Zvýšiť kvalitu a dopad aktivít zapojených organizácií vďaka nastaveniu a implementácii ich vlastného systému merania kvality.
 • Zistiť, na akom spoločnom základe stojí systém kvality zapojených organizácií a ako by mohli byť postavené národné rámce kritérií kvality práce s mládežou v Českej republike a na Slovensku.
 • Otvoriť diskusiu o meraní kvality v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte a motivovať ďalšie organizácie pracujúce s mládežou, aby sa do tohto procesu zapojili.

Cieľové skupiny projektu sú organizácie pracujúce s mládežou.

Aktivity projektu

 • Školenie zástupcov organizácií ANEV a YouthWatch od člena organizácie KEKS Jonasa Agdura (03/2019)
 • Školenie pre organizácie testujúce systém merania kvality (10/2019)
 • Partnerské stretnutie a priebežné hodnotenie implementácie (04/2020, 10/2020)
 • Konferencie/workshopy o skúsenostiach so zavádzaním systému merania kvality u zapojených organizácií (03/2021)
 • Priebežne po 10/2019
 • Implementácia systému merania kvality pre zapojené organizácie
 • Mentorská podpora pre zapojené organizácie
 • Zber dát pre publikáciu

Výstupy projektu

Publikácia “Kapesní průvodce kvalitou v práci s mládeží”, ktorá popisuje ako postupovať pri zavádzaní systému merania kvality aktivít organizácií pracujúcich s mládežou. Okrem toho ponúka konkrétne príklady a skúsenosti so zavádzaním tohto systému u zapojených organizácií z Čiech a Slovenska.

Kontakt na nás

V prípade záujmu o viac informácií alebo zavádzanie kvality aktivít v práci s mládežou nás kontaktujte na lucia.szorad@youthwatch.sk.

Realizátori projektu

ANEV Asociace neformálního vzdělávání, Česká republika

Centrum voľného času Včielka, Slovenská republika

KEKS, Švédsko

Rodinné centrum Srdíčko, Česká republika

Středisko volného času Déčko, Česká republika

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Slovenská republika

YouthWatch, Slovenská republika

Projekt podporili

Projekt je relizovaný vďaka finančnej podpore z Programu Erasmus +