Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých

Program prakticky rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich tak, aby boli schopní v individuálnych rozhovoroch s mladými ľuďmi využívať koučing a koučovací prístup. Aby sa dokázali lepšie pýtať, viac počúvať a menej radiť. Tento kurz je v súlade s medzinárodnými štandardmi koučingu podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov “International Coaching Federation”. 

Prečo kurz vznikol

Individuálne sprevádzanie mladých ľudí sa nám ukazuje ako jedna zo základných odpovedí na meniace sa trendy a potreby mladých ľudí. Mladým ľuďom chýbajú dospelí, ktorí by ich dokázali vypočuť, snažili sa im porozumieť. Ktorí by ich nesúdili a boli otvorení ich pohľadom na svet. Ktorí by sa ich dokázali správne pýtať, a pomáhali im nájsť si vlastnú cestu v živote. A na toto je koučing ako stvorený. Poskytuje nástroje ako viac počúvať, menej radiť a lepšie sa pýtať. Zároveň komerčné koučovacie výcviky v tomto rozsahu sú často finančne nedostupné tejto cieľovej skupine. Preto sme hľadali cestu, ako koučing priniesť do práce s mládežou tak, aby bol aj finančne dostupný. 

Čo chceme kurzom dosiahnuť?

Týmto vzdelávaním chceme šíriť koučing a koučovací prístup do práce s mladou generáciou. Aby mladí ľudia mali vo svojom okolí ľudí, ktorí sa dokážu správne pýtať, vedia ich počúvať, vytvoriť v individuálnom rozhovore bezpečné prostredie a priestor na vlastné premýšľanie. Cieľom dlhodobého kurzu je účastníkov naučiť základné koučovacie kompetencie v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

Na podporu šírenia tejto témy sme v partnerstve s Komenského inštitútom CEEV Živica nedávno vydali aj knihu Koučing mladej generácie – aby mali život vo vlastných rukách, ktorá do veľkej miery kopíruje obsah tohto vzdelávania. 

Priebeh kurzu

Kurzom vás prevedie Tomáš Pešek PCC,  skúsený lektor a medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 650 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Už dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. 

Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov a zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na www.improve-se.sk 

Čo sa naučíte:

  • Aké sú  princípy koučingu v súlade s medzinárodnými štandardmi ICF (najväčšia celosvetová organizácia profesionálnych koučov) a v čom sa líši napríklad od mentoringu.
  • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
  • Ako sa správne pýtať
  • Aké sú rôzne koučovacie nástroje vhodné pre mladých ľudí a ako ich využívať
  • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným, alebo kočovanou
  • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
  • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
  • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča a koučky podľa ICF
  • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Školenie je veľmi praktické v rozsahu 7 plných dní školenia (3+2+2) a 2x 3-hodinový online mentoring (Spolu 64 hodín). Výcvik prebieha naživo v centre Bratislavy a vzdelávanie prebieha v časoch od 9.00  do 17.00. 

Výstupy kurzu

Vďaka školeniu získate okrem neoceniteľných kompetencií v oblasti koučingu špecificky zasadenými do kontextu práce s mládežou aj osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou. Táto akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.

Kontakt na nás

V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do kurzu kontaktujte Matyho Mihaľka na maty.mihalko@youthwatch.sk
alebo 0944 948 886

Ak vás kurz zaujal, môžete nám nechať svoj kontakt a my vám dáme vedieť, keď spustíme prihlasovanie na ďalší kurz. Jeho začiatok predpokladáme v decembri 2024 a prihlasovanie plánujeme spustiť koncom leta

 

Realizátori kurzu

YouthWatch v spolupráci s V.I.A.C.