Kvalita práce s mládeží

KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU

My v YouthWatch zdieľame pohľad na cieľ práce s mládežou s Radou Európy: vytvárať také príležitosti, ktoré mladým ľuďom pomôžu sformovať vlastnú budúcnosť. Pre nás je práca s mládežou termín, ktorý zahŕňa mnoho rôznorodých aktivít (spoločenských, kultprnych, vzdelávacích, politických a i. ), ktoré majú uľahčiť mladým ľuďom vstup do dospelosti. Uvedomujeme si, že kvalita práce s mládežou ovplyvní aj kvalitu súčasných a budúcich mladých ľudí.

Príklady oblastí, ktorým sa venujeme:

  • rozvoj inkluzívnych prístupov v rôznych oblastiach práce s mládežou,
  • rozvoj práce s mládežou pre cieľovú skupinu 16+,
  • uznanie a validácia neformálneho vzdelávania v práci s mládežou,
  • získavanie a prehlbovanie kompetencií dobrovoľných aj profesionálnych pracovníkov s mládežo u.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *