Marker CS vol. 6

Kvalita práce s mládežou

Dlhodobé československé školenie, zamerané na zvyšovanie kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, prinášajúce interaktívnou formou overené princípy aj najaktuálnejšie témy a trendy, s overeným dlhodobým dopadom na účastníkov aj ich organizácie.

Prečo projekt vznikol

Na základe overenej potreby účastníkov posledného školenia Marker CS vol. 5, ktorí deklarovali, že takéto vzdelávanie má stále význam, nemá v našom geografickom priestore alternatívu a zároveň poznajú veľa pracovníkov a pracovníčok s mládežou, ktorým by radi toto vzdelávanie odporučili. 

Zároveň sa neformálne vzdelávanie dostáva aj do iných, než tradičných oblastí práce s mládežou a našim zámerom bolo poskladať rôznorodejšiu skupinu. Sú tam teda okrem zástupcov a zástupkýň tradičných organizácií v práci s mládežou aj účasníci a účastníčky napríklad z divadla, kde robia vzdelávacie aktivity pre školy, alebo ako samoplatiteľky 2 účastníčky z firmy, ktorá je súčasťou duálneho vzdelávania a snaží sa robiť svoje vzdelávnie čo najneformálnejšie. Tým sa blížime aj k viac medzisektorovému prístupu.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov a pracovníčiek s mládežou

Aktivity projektu

  • Dlhodobé trojfázové školenie s nasledovnými programovými elementmi: logika stavby neformálne vzdelávacích aktivít, kvalita v práci s mládežou, aktuálne trendy mládeže, stanovovanie vzdelávacích cieľov a tvorba metodík, práca so skupinou, meranie dopadov, praxe a nácviky, prenos do vlastných organizácií a mnohé ďalšie.

    26 účasníkov a účastníčok z ČR a SR + 2 samoplatiteľky

Výstupy projektu

  • Výstupom bude vzdelávania samotné 🙂

Kontakt na nás

  • V prípade záujmu o sprostredkovanie a detailnejší náhľad do projektu kontaktujte Tomáša Peška na tomas.pesek@youthwatch.sk 
  • Ďalší zapojení do projektu z organizácie YouthWatch: Alena Tomanová, Světlana Offermann

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+