Nové nástroje pre prácu s mládežou v budúcnosti

Kvalita práce s mládežou

Hlavnou myšlienkou projektu EduLabs je priniesť užitočné inovatívne nástroje do rúk pracovníkov s mládežou a uľahčiť im prispôsobenie týchto nástrojov ich realite práce s mládežou.

Prečo projekt vznikol

Používanie inovácií v oblasti neformálneho vzdelávania a v práci s mládežou je dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Mnohí pracovníci s mládežou v našich krajinách zároveň často zápasia s angličtinou, takže nie sú schopní využívať mnohé inovatívne postupy vytvorené na európskej úrovni. Projekt umožní pracovníkom s mládežou v 4 krajinách používať moderné nástroje vo svojej práci, ktoré zároveň odrážajú trendy v živote mladých ľudí.

Čo chceme projektom dosiahnuť?

Pracovníci s mládežou budú lepšie pripravení inovovať svoje aktivity s mládežou v on-line a off-line prostredí, schopní pružne reagovať na situácie, prinášať malé inovácie alebo celé metodiky, kedykoľvek sa im to hodí.

Takže ich aktivity sa stanú:

 • zábavnejšie a pútavejšie – budú obsahovať nové metódy, ktoré sú atraktívne pre mladých ľudí,
 • efektívnejšie pre rozvoj kompetencií mladých ľudí – budú sa učiť viac / do hĺbky, keď budú zapojení flexibilní – schopní meniť sa podľa okolností,
 • otvorenejšie a inkluzívnejšie – keďže navrhované inovatívne metódy sú inkluzívne,
 • lepšie organizované – s jasnými vzdelávacími cieľmi a zámernou prácou s kompetenciami mladých ľudí Veríme, že inovované aktivity budú znamenať, že mladí ľudia budú viac motivovaní zapájať sa do ďalších aktivít, prípadne ich organizovať v budúcnosti.

Aktivity projektu

 • Innovation toolbox – súbor užitočných inovatívnych nástrojov, ktoré sa dajú použiť a adaptovať v práci s mládežou v 4 rôznych jazykoch
 • Podcasty – 12 národných a 3 európske (v angličtine) podcasty ako inšpirácia pre pracovníkov s mládežou na využite inovácií v ich práci.
 • Školenie – overenie niektorých inovatívnych postupov a ich tvorba na spoločnom školení pre pracovníkov s mládežou vo všetkých 4 krajinách.

Výstupy projektu

 • 1 Innovation toolbox
 • 1 prieskum o využívaní inovatívnych nástrojov medzi pracovníkmi s mládežou
 • 12 národných a 3 európske podcasty
 • 4 školenia o využívaní inovatívnych prístupov
 • MOOC o inováciách v aktivitách a na strategickej úrovni organizácií

Kontakt na nás

 • V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na tibor.skrabsky@youthwatch.sk

Realizátori projektu

Realizované vďaka

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore programu Európskej únie Erasmus+