Trend: Pre, proti a do seba

Mladí ľudia musia veľmi často okamžite zareagovať na aktuálne situácie a témy, zaujať postoj a vyjadriť tak svoje hodnoty. Rozhodujú sa často na základe podnetov z online skupín alebo názorov sledovaných influencerov. Využívajú na to rôzne nástroje: cez minimum znakov vyjadrujú názor okresný na kosť, palček hore, emotikon, hejt, zrušenie odberu a i.. Možnosti sú často len PRE alebo PROTI, čo vedie  k silnej polarizácii názorov aj skupín. Preto tento trend nazývame Pre, proti a do seba.

Extrémne názory priťahujú pozornosť

Online priestor umožňuje byť komukoľvek tzv. morálnou celebritou, lebo ako prvý v online definuje čo je správne alebo nie správne. Tiež sú vytvorené podmienky vyjadrovať sa absolútne k hocičomu, neexistujú žiadne dohodnuté etické rámce alebo spoločenská dohoda, čo je správne a čo nie. Preto môže dostať priestor erudovaný lekár ale aj internetové influencerky, ktoré nepodporujú očkovanie Lívia Garčalová a Alex Vortex, Tiež je možné v online priestore nájsť aj extrémistické názory a postoje napr. hákové kríže, militaristické pesničky ISIS – vstupy SNĽS alebo manifest LGBT vraha zo Zámockej.  Extrémne názory a expresívny jazyk prinesú viac reakcií a preto ich mnoho mladých často využíva. Debaty, ktoré sa vedú okolo kontroverzných názorov a tém priťahujú záujem sledovateľov. 

Čo najbližšie k hodnotám zákazníka

Firmy a obchodné spoločnosti spolu so svojim produktom prezentujú aj svoje hodnoty či hodnotové nastavenie. Príkladom je ABSOLUT VODKA, ktorá vie, že kampaňou Definícia lásky alebo Poď žiť – nechaj žiť získa veľkú skupinu mladých ľudí, ktorí na rozdiel od ostatných generácií sú viac otvorení inakosti a autenticite a sú viac solidárni a tolerantní než iní. 

SNAPCHAT zavádza lepšie kamery, aby snímali fotky ľudí rôznej pleti rovnako  kvalitne ako ľudí so svetlou pokožkou. Reagujú tak na sťažnosti verejnosti ale prepojili to s prezentáciou svojej citlivosti a inkluzivity.

Influenceri na sociálnych sieťach často čelia kritike pre ich názory prezentované na  profiloch. Followerom sa nepáči, ak niekto nie je autentický, ak mení svoje hodnoty a postoje podľa toho ako sa mu to hodí. Ema Lacová a jej iniciatíva na pomoc obetiam sexuálneho násilia zažila vlnu hejtu, lebo to nesedelo k jej doterajšiemu image (pieseň  Moja p**a nie je skromná dostala  7 000 dislikov pre jej vyjadrenia ohľadne sexuálneho správania a p.).  Český slávik Marek Ztracený bol kritizovaný za text staršej piesne, ktorá oslavuje znásilnenie – pieseň stiahol z webov, verejne sa ospravedlnil a tiež verejne odsúdil takéto správanie. 

Cancel culture - kultúra blokovania a rušenia

Ide o hromadné rušenie odberu alebo blokovanie profilu, čím followeri znižujú dôležitosť influencerov na internetovej scéne. S menším dosahom sa influencerom ťažšie komunikuje s publikom, ale prichádzajú aj o platené spolupráce, keďže firmy nechcú spolupracovať s influencermi s malým počtom sledovateľov alebo s kontroverznými názormi. 

 

Známym príkladom cancel culture je napríklad autorka J. K. Rowlingová, spisovateľka, ktorá stojí za vznikom Harryho Pottera. Na Twitteri sa jej názory o transrodových ľuďoch stretli s kritikou, ktorá viedla až k čiastočnému vytláčaniu zo spoločenskej scény. Nedávnym príkladom z našich končín sú zase hokejisti, ktorí neodmietli hrať v ruskej KHL, aj napriek Ruskej invázií na Ukrajine. Adrian Figa. bývalý úspešný superstar sa preslávil na tiktoku rôznymi videami, ktoré boli veľmi populárne. Následne sa po sociálnych sieťach šírila informácia, že Figa vypisoval mladým dievčatám a ponášalo sa to na sexuálne predátorstvo. Jeho followeri odchádzali po tisícoch.

Keď je okolo vás veľa hejtu, nepoviete svoj názor

V online priestore sa denne otvára veľa tém, ktoré zaujímajú mladých ľudí  (potraty, LGBT, sexuálne násilie). Nie každý mladý človek je pripravený vstúpiť do diskusie. Keďže neexistuje rámec a dohoda, čo sa patrí a čo už nie, tak sa v online priestore môžeme stretnúť s tým, že náš názor komentujú, skritizujú, odsúdia, vysmejú a to môže nahnevať, ublížiť, zneistiť.  V najlepšom prípade dá preto mladý človek tajne srdiečko alebo “palček” ale nevyjadrí sa a nepodporí myšlienku aj keď je dobrá. Je totiž vysoko pravdepodobné, že ani pri najlepšej vôli nie je človek schopný vyjadriť sa v obmedzenom priestore tak, aby vychytal všetky významové odtienky a šírku kompletného odkazu.

Na Facebooku sú už len staršie ročníky a trolovia

Rizikovým faktorom je, že staršia generácia zostáva na platformách, ktoré už mladí ľudia nenavštevujú a tak nemôže prísť k výmene názorov a vzájomnému ovplyvňovaniu. Rovnako ako k zachyteniu negatívnej či nebezpečnej situácie už v zárodku (kauza Tepláreň). 

Väčšia mediácia a kontrola na internete - je to cesta?

Len ojedinele sa nájdu pokusy, zmierniť polarizáciu postojov a veľmi často to nie sú iniciatívy samotných mladých ľudí. V reálnom živote ich k zmlierlivej komunikácii nikto  nevedie, nie sú naučení (z rodiny, v škole, v partii rovesníkov) hľadať kompromisy. A žiaľ, ani vo verejnom priestore nevidia vzory, ako by sa mali ľudia snažiť k sebe názorovo priblížiť.

Možnosti influencerov ovplyvňovať mienku a správanie svojich followerov sú veľmi široké. Je dobrým znamením, že Kódex influencer marketingu zdôrazňuje nevyhnutnosť dodržiavať morálne hodnoty a etické správanie na internete. 

Každá regulácia internetových služieb vyvoláva nevôľu istej skupiny, ktorú obmedzuje – na Slovensku boli konečne prijaté *(resp. po spustení vojny na Ukrajine boli v prechodnom období a sú na schválení) zákony ako napr.  Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktoré umožňuje obmedziť pochybné weby. Vzniklo Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, kde sa nahlasujú podozrivé weby, dezinformačné médiá a upozornenia na nevhodný obsah. 

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 20.12.2022

Spracovali: Alena Tomanová, Soňa Turanová, Jana Miháliková, Maty Mihaľko, Světlana Offermann

Zber dát prebiehal vďaka sieti mladých Trendspotterov.

Prieskum trendov bol realizovaný v rámci projektu Future is now podporeného cez Erasmus + a projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže