TrendWatch Youth

Trendy a potreby mládeže

Učíme sa, ako zachytávať trendy v životoch mladých ľudí, aby sme tieto informácie mohli pravidelne zdieľať s komunitou ľudí, ktorí s mladými pracujú alebo majú na prácu s mladými dosah.

Aktivity projektu/ako to urobíme

 • Pološtrukturované rozhovory s mladými ľuďmi, nositeľmi novo-vynárajúcih sa trendov

 • Online dotazník na doplnenie dát

 • Analýza sociálnych sietí

 • Konzultácie s marketingovými odborníkmi

Prečo takýto projekt robíme

 • Myslíme si, že mládežnícka politika má byť postavená na poznaní

 • Veríme, že poznať mladých ľudí je dôležité a je dôležité zachytávať všetky zmeny novej generácie a trendy, ktoré ju formujú a ovplyvňujú

 • Našim cieľom je, aby sa potrebné informácie dostávali k tým, ktorí s mládežou pracujú a tým, ktorí politiku ovplyvňujú

Kto je do projektu zapojený

 • Jana Miháliková

 • Tomáš Pešek

 • Alena Tomanová

S kým spolupracujeme

 • Trendwolves, belgická marketingová agentúra zameraná na výskum trendov mládeže
 • Martin Hulín, konzultant pre metodológiu a štatistické spracovanie
 • Študenti antropológie a etnológie
 • Nadácia OTP
 • Zástupcovia marketingu a experti na sociálne siete a prácu s mládežou

Publikácia na stiahnutie TU.

Projekt je podporený MŠVVaŠ SR v rámci Programov pre mládež