Trend: Nová spiritualita 1. časť

Novodobé kresťanstvo

Novodobé kresťanstvo je jedným z prejavov trendu v životnom štýle mladých, ktorý nazývame Nová spiritualita.

Súčasná doba kladie nároky na každého, mladých nevynímajúc. Z každej strany vnímame rôzne výzvy: buď lepší, buď rýchlejší, buď úspešnejší, buď výkonnejší, lepšie vyjednávaj, efektívne argumentuj, vzdelávaj sa, pracuj na sebe…Nemalú zásluhu na tomto nastavení majú sociálne siete, ktoré sa priam hemžia rôznymi aplikáciami, príkladmi (často ako sponzorované príspevky = reklama), ktoré nás všetkým vyzývajú k nepremrhaniu vzácneho času, využitiu každej minúty na lepší, kvalitnejší VÝKON a ponúkajú zaručený recept ako na to. Zároveň sa z každej strany valí množstvo informácií, viac negatívnych ako pozitívnych, ktoré demonštrujú, že tento svet (politika, ľudské vzťahy, klíma a p. ) nejde dobrým smerom. Je to obdobie tlakov a protitlakov, na ktoré mladí ľudia reagujú rôznymi stratégiami. Ich snahou je zachovať (či obnoviť) vnútornú rovnováhu, dosiahnuť harmóniu v živote, ale aj vytváranie spoločenstiev zameraných na iné ako materiálne hodnoty a výkon a postavený na vzťahoch ako je rešpekt, uznanie, tolerancia, láska. Tento trend nazývame Stúpajúca spiritualita.

Kresťanstvo ako nový životný štýl mladých

Túžba mladých ľudí po prijatí, po príslušnosti ku komunite (aj ako reakcia na všadeprítomný individualizmus a vyzdvihovanie dôležitosti jednotlivca), po novej kvalite vzťahov sa odrazila vo vysokej popularite kresťanských podujatí a ďalšej podpore a záujmu o rôzne súvisiace prístupy a opatrenia. Veľkú popularitu zažíva napr. kresťanský festival God Zone, ktorý reaguje veľmi citlivo na potreby mladých ľudí, najmä na ich snahu nájsť istotu v chaotickom svete (témy ako autentickosť, prirodzenosť, ženská konferencia, mužská konferencia a p.).

Obr. 1: Godzone Tour Žilina 2019
Obr. 1: Godzone Tour Žilina 2019
Obr. 1: Godzone Tour Prešov 2019
Obr. 1: Godzone Tour Prešov 2019

Novým prístupom kresťanského obrodenia smerom k mladým je, že „kresťanstvo/viera ide za vami“ ale aj jasný odkaz „potrebujeme ťa, máme o teba záujem, pridaj sa k nám“ napr. God Zone tour, pevné miesto kresťanských kanálov na sociálnych sieťach, špeciálne mládežnícke omše a i. Na tieto dva prístupy reagujú mladí ľudia pozitívne, pocit že si pre niekoho dôležitý aj napriek tomu, že nie si dokonale úspešný je osviežujúci/nový v živote mladých.

Dôležitým prvkom je tiež rovesnícky prístup – mladí kresťania sa venujú svojim rovesníkom, sú si navzájom podporou aj lídrami. Do tradičného kresťanského života vstupujú nové, moderné prvky: nárast kresťanských, mládežníckych (gospelových) kapiel, stretnutia mladých kresťanov riešia moderné témy ako zero waste, charitatívne bazáre, výmeny oblečenia s cieľom neplytvať prírodnými zdrojmi, populárne sú nákupy oblečenia (tričká, mikiny, bundy) s náboženskými výrokmi ale najmä s výpoveďou o postoji samotného nositeľa tohto oblečenia.

Obr. 3: Rozhovor s Fero Joke v Denníku N
Obr. 3: Rozhovor s Fero Joke v Denníku N
Obr. 4: Svedectvo Divokej Tvorkyne na YouTube kanáli
Obr. 4: Svedectvo Divokej Tvorkyne na YouTube kanáli

Na sociálnych médiách sa prezentujú rôzne imidže moderných kresťanov, ktoré demonštrujú, že je možné byť napr. mníška a žiť plnohodnotný život (napr. sestra Lamiya) či byť kresťan a zároveň gay (napr. Fero Joke) alebo robiť metalovú hudbu a byť dobrým kresťanom (metalové skupiny ČAD, VANDALI). Príkladom verejného prezentovania kresťanstva a obhajovanie hodnôt a viery je aj mladá speváčka Sima Martausová (napr. jej prejav na OTO 2020). Na slovenskej scéne nachádzame príklady prejavov novodobej viery mladých napr. Divoká tvorkyňa, ktoré ukazujú, že aj kresťanský životný štýl môže byť veľmi intenzívny a hraničiť s radikalizmom.


Zaujímavým príkladom prieniku oživeného kresťanstva do života mladých je tzv. kresťanský humor najmä kresťanské MEME, ktoré cez vieru a náboženstvo reagujú na novodobé situácie a javy v živote.

Obr. 5" estra Lamiya na sociálnej sieti TikTok
Obr. 5: Sestra Lamiya na sociálnej sieti TikTok

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 14.12.2020

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Alena Tomanová, Tomáš Pešek

Zber dát prebiehal vďaka podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef.

Všetky obrázky sú použité na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi je vyššie zverejnený trend/sonda.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.