Trend: Politický aktiMYzmus 2. časť

Nežné veľké činy

AktiMYzmus je jeden z prejavov správania sa mladých ľudí v oblasti občianskej angažovanosti. Odráža ich pohľad na samých seba ako záchrancov spoločnosti a je postavený na dôvere vo vlastné sily,  otvorenom zmýšľaní a zdôrazňovaní čestnosti, slušnosti mladých. Jeho hlavnou črtou je vysoká kapacita mobilizácie rovesníkov cez sociálne siete, schopnosť zapojiť do spolupráce aj aktérov z iných oblastí spoločnosti (umelci, mimovládne organizácie a i.), pokojné zhromažďovanie, verejné vyjadrenie svojich požiadaviek, ktorým ale nechýba radikálny a dôrazný akcent na potrebu zmeny (Proti korupcii – Za slušné Slovensko – Kulturblog).

Stimulácia angažovanosti: frustrovaní rodičia + internet

Informácie o kauzách, prešľapoch a nespravodlivosti sa v dnešnej dobe cez sociálne siete šíria rádovo v sekundách a preto niet divu, že najmä mladí, ktorí sú jedným okom a prstom stále “pripojení” tieto informácie vidia, vnímajú, reflektujú ako prví. Mnohí sú vychovaní rodičmi, ktorí vyrástli v období, kedy sa demokratický systém na Slovensku začal budovať (pričom sa nevyhol chybám a problémom), sú frustrovaní a dištancujú sa od politiky s tým, že to je vopred stratený boj.

Ak dáme dokopy potrebu mladých ľudí sa odlišovať od predchádzajúcej generácie a zároveň ich informovanosť, tak nie je div, že sa vrhajú do politiky s nebývalou vervou, pričom využívajú všetky výdobytky modernej doby: predovšetkým internet a sociálne siete, zapájajú svoje rýchlo rastúce know-how v oblasti marketingu a svojou energiou oživujú revolučné nadšenie svojich rodičov a starších generácií.

Staré nástroje angažovanosti → do koša

Mladí ľudia chcú vidieť výsledok okamžite, nie až za mesiac alebo za 4 roky pri ďalších voľbách. Staršia generácia ich “vychovávateľov” (rodičov, učiteľov, politikov)  si predstavuje skôr využívanie existujúcich nástrojov (napr. verejné zhromaždenia v mestách a obciach, zastupiteľstvá, komisie, voľby). Mladí si nachádzajú iné cesty k vyjadreniu svojho názoru. 

“Tu a teraz” je heslo každého dňa: preto nečítajú dlhé texty napr. blogy, ale sledujú na sociálnych sieťach najmä insta profily novinárov a redaktorov ako Monika Tódová či Zuzana Hanzel Kovačič, kde môžu priamo reagovať na informáciu, vyjadrovať svoje názory, sledovať argumenty a protiagrumenty či vývoj jednotlivých káuz a prípadov. Veľmi obľúbené sa stali dočasné tematické rámčeky profilových fotiek, kde jasne dávajú najavo svoj názor na aktuálnu tému a svoj postoj napr. Volím Čaputovú, Black lives matter či Som za (postoj). Dnešní mladí si okrem predplatenia Spotify či Netflix predplácajú aj noviny ako Denník N, SME, na ich mobilných zariadeniach nájdeme aplikácie, ktoré im signalizujú nové správy a udalosti (spravymladi, mnt.sk, aktuality.sk). Veľkú popularitu zažívajú online tlačové konferencie, kde je možné hneď komentovať priebeh a vyjadrenia politikov.

Obr. 1: Aplikácia Denník N do mobilu
Obr. 1: Aplikácia Denník N do mobilu
Obr. 2: Aplikácia SME do mobilu
Obr. 2: Aplikácia SME do mobilu
Brúsenie si pazúrikov

Mladí ukázali svoj názor na stav spoločnosti  v zorganizovaní Veľkého protikorupčného pochodu v apríli 2017. Jeho hlavnou témou boli rôzne kauzy, ktoré vyplávali na povrch a neboli vôbec alebo dostatočne transparentne riešené. Príbeh Karolíny Farskej a Dávida Straky, ktorí boli hlavnými organizátormi pochodu ukázal mladým, ale aj celej spoločnosti, že mladí ľudia sa vedia zmobilizovať a prejaviť svoj názor účinnými prostriedkami. V roku 2017 boli veľkou inšpiráciou pre mladých aj Zuzana Hlávková, ktorá spolu s Pavlom Szalaiom odhalila jednu z najväčších doteraz nahlásených káuz na Ministerstve financií. Tieto dve udalosti považujú mladí za najväčšie prejavy občianskeho aktivizmu mladých v poslednom období. (zdroj: Názory mladých z osobných stretnutí a online prieskume)

AktiMYzmus je jeden z prejavov správania sa mladých ľudí v oblasti občianskej angažovanosti. Odráža ich pohľad na samých seba ako záchrancov spoločnosti a je postavený na dôvere vo vlastné sily,  otvorenom zmýšľaní a zdôrazňovaní čestnosti, slušnosti mladých. Jeho hlavnou črtou je vysoká kapacita mobilizácie rovesníkov cez sociálne siete, schopnosť zapojiť do spolupráce aj aktérov z iných oblastí spoločnosti (umelci, mimovládne organizácie a i.), pokojné zhromažďovanie, verejné vyjadrenie svojich požiadaviek, ktorým ale nechýba radikálny a dôrazný akcent na potrebu zmeny (Proti korupcii – Za slušné Slovensko – Kulturblog.

Obr. 3: Záber na Námestie SNP v Bratislave počas Veľkého protikorupčného pochodu
Obr. 3: Záber na Námestie SNP v Bratislave počas Veľkého protikorupčného pochodu
Obr. 4: Kniha My sme tí, na ktorých sme čakali
Obr. 4: Kniha My sme tí, na ktorých sme čakali
MY sme tí, na ktorých sme čakali

V roku 2018 boli zavraždení investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Reakciou na túto udalosť boli zhromaždenia Za slušné Slovensko, kde sa stretlo niekoľko desiatok tisíc ľudí, najväčšie od Nežnej revolúcie v roku 1989, ktoré naštartovali práve mladí  ľudia. Publikácia My sme tí, na ktorých sme čakali (Artforum, 2018) dokumentuje priebeh týchto zhromaždení vo svojom názve zdôrazňuje víziu mladých ľudí na svoje postavenie pri zmenách v spoločnosti. Mladí neobviňujú predchádzajúce generácie za stav, v akom sa spoločnosť nachádza. Vidia sa sami ako dostatočne silní, aby zmeny priamo ovplyvnili. Zdôraznenie MY v názve trendu aktivizmus ilustruje toto presvedčenie mladých. Pre mladých ľudí je účasť v masových spoločných akciách ako sú pochody a demonštrácie dôležitá, lebo tým zároveň napĺňajú odvekú túžbu každého človeka niekam patriť, byť súčasťou komunity.

Prečo sa cítia silní

Už spomenutý Veľký protikorupčný pochod bol dobrým príkladom, že sa dajú zmeny docieliť aj bez radikálnych štrajkov a pouličných bojov. Napriek pokojnému priebehu sa nedá povedať, že by požiadavky mladých organizátorov Za slušné Slovensko alebo Veľkého protikorupčného pochodu boli menej radikálne – “nová dôveryhodná vláda, ktorej členovia nebudú spájanú s mafiou a organizovaným zločinom ” nie je vôbec nízky cieľ. Úspechy, ktoré obe (svojim spôsobom revolučné) podujatia dosiahli potvrdili mladým ľuďom, že majú dostatočnú silu na zmeny. Majú hlas, ktorý ak sa ozýva z ulíc, nie je možné ignorovať. 

Obr. 5: Záber zo smútočného pochodu po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z 2.3.2018 v Bratislave
Obr. 5: Záber zo smútočného pochodu po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej z 2.3.2018 v Bratislave
Protipólový aktiMYzmus mladých

AktiMYzmus mladých nemá len pozitívne prejavy, hoci rovnako ako mladým z opačného spektra (Za slušné Slovensko,Veľký protikorupčný pochod) im ide o “záchranu Slovenska” či o vypočutie  “zdravého rozumu”. 

V januári 2020 bola na Rádiu Expres odvysielaná debata medzi Líviou Garčalovou a Marekom Machom, ktorá ilustruje dva odlišné póly hodnôt medzi mladými v oblasti občianskej a spoločenskej iniciatívnosti. Marek Mach je zakladateľ portálu Mladí proti fašizmu (2016), s cieľom poukázať na odvrátenú stranu fašizmu a extrémizmu a na tváre, za ktoré sa skrýva. Marek prináša mladým informácie a príbehy súvisiace s nebezpečenstvom resp. výsledkami fašizmu v dejinách Slovenska ako aj nové informácie o jeho  prejavoch v súčasnosti.  

Lívia Garčalová z portálu Kulturblog (22,4,9 tis. odberateľov, 6 588 367 zhliadnutí, 10.2020) otvorene propaguje nacionalisticky orientovanú Ľudovú stranu Naše Slovensko a vyjadruje sa nesúhlasne k témam ako multikulturalizmus, transgender, podpora imigrantov na Slovensku a p. Netají sa, že nesúhlasí s liberálnymi politickými názormi. Ďalším príkladom je zástanca ĽSNS a bloger na Kulturblogu Danny Kollár, ktorý vytvoril vlastný blog pod názvom planetajednoduchost.sk, kde šíri rôzne nenávistné správy a názory (hejty) ale aj rôzne upravené a interpretované správy/polopravdy (hoaxy) napr. protislovenskí džihádisti vo vláde, informácia o White life matter incidente vo Veľkej Británii a i.  

V prípade otázok nás kontaktujte na info@youthwatch.sk 

Uverejnené: 7.10.2020

Spracovali: Ellen Anthoni, Jana Miháliková, Lucia Szórád, Alena Tomanová, Tomáš Pešek

Zber dát prebiehal vďaka podpore organizácií: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, V.I.A.C., Rada mládeže Prešovského kraja, Eduma, OZ TEAM, Mladiinfo Slovensko, CeNef.

Všetky obrázky sú použité na účel názornej ukážky pri výskume, ktorého výstupmi je vyššie zverejnený trend/sonda.

Sonda bola realizovaná v rámci projektov TrendWatch YOUTH podporeného cez Erasmus + a projektu Trendspotting podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.